Åpner for legemiddel-reklame

0
396

Legemiddelverket om nettavisannonser:

 

Det er tillatt å reklamere for reseptpliktige legemidler på nettsider som er beregnet for helsepersonell, for eksempel dagensmedisin.no. Reklamen skal alltid være balansert med hensyn til nytte og risiko.

Legemiddelforskriften § 13-7 angir hvilke krav som stilles til reklame for reseptpliktige legemidler til helsepersonell. Det kreves at reklamen skal inneholde en rekke opplysninger for å sikre at den er fyllestgjørende og balansert med hensyn nytte og risiko.

Legemiddelreklame må tilpasses de nye mediene for markedsføring for å kunne oppfylle kravene i legemiddelforskriften. «Bannerannonser» på nettsider har en begrenset skjermflate for annonsering.

Dette medfører at bannerannonser bør utformes som påminnelsesreklame («reminder»). En «reminder» skal bare inneholde legemidlets navn og generisk navn på virkestoff samt markedsføring.

 Reklamen skal alltid være balansert med hensyn til nytte og risiko. Dette gjelder på alle nivåer (synsfelt/klikk) i annonsen. Ubalansert reklame i ett synsfelt kan ikke kompenseres med lenking til annen side med mer utfyllende informasjon.

En «reminder»-annonse på nettsider kan ha med følgende opplysning; «vil du lese mer om [legemidlets navn]» eller tilsvarende tekst, for å synliggjøre at man kan trykke seg videre for ytterligere informasjon om legemidlet. Det er ønskelig at annonsen har en advarsel som markerer at sidene er beregnet på helsepersonell, melder Legemiddelverket.

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.