Lav kunnskap om hiv i arbeidslivet

0
427
hiv

Kunnskapen om risiko for hivsmitte på arbeidsplassen er lav, spesielt blant unge. Dette er hovedkonklusjonen i en undersøkelse Helsedirektoratet har fått gjennomført.

– Vi ser at behovet for større åpenhet om hiv i arbeidslivet er stort. Det skal ikke være slik at mennesker som lever med hiv skal måtte hemmeligholde sin egen sykdom og være engstelige for ubegrunnet stigmatisering fra kolleger, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

 

Vennskap øker kunnskap om hiv

I gjennomsnitt mener 51 prosent av deltagerne i undersøkelsen at de har god kunnskap om hiv. 76 prosent blant de som jobber innen helse mener det samme. De som har best kunnskap om hiv er de som kjenner en person som lever med sykdommen. De er minst bekymret og også mest åpne for kollegaer som lever med hiv.

Få ville tatt forholdsregler

Undersøkelsen viser at 70 prosent ville tatt få eller ingen forholdsregler hvis de hadde en kollega med hiv. Resultatet er positivt da man på ingen måte trenger å ta forholdsregler.
Utfordringen er at man ønsker åpenhet fra andre, (58 prosent mener at hivpositive burde ha informasjonsplikt) men blir mer usikker dersom det gjelder en selv (Kun 41 prosent ville fortalt om egen smitte).

– Her ser vi behovet for åpenhet fra flere parter, for å bryte tabuer og øke kunnskapen, sier Linda Granlund

 

Manglende kunnskap om smitterisiko

Under 6 prosent av de spurte ville opplevd et håndtrykk eller klem som utrygt, mens 18 prosent ville opplevde det som utrygt å dele toalett med en hivpositiv. Hele 45 prosent ville opplevd en viss grad av utrygghet ved å kysse en hivpositiv på munnen.

Det er tydelig at deltagerne ikke kjenner til at hiv overføres ved ubeskyttet sex og dermed ikke er noen fare på arbeidsplassen.

– Hivpositive som er velbehandlet med antivirale medisiner vil ha svært lave virusmengder i blodet. Fra ca 50.000 viruskopier pr ml (ubehandlet) til mindre enn 50 ved behandling. I praksis har man ikke sett smitteoverføring fra velbehandlede hivpositive.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.