Ta barna med til graven i jula

0
239
graven

For de som feirer den første julen uten en nær slektning oppleves dette besøket som en fin måte å holde kontakten med den som har gått bort. Men slike besøk kan også oppleves som vondt og vanskelig. Død kan være særlig vanskelig for barn å forholde seg til fordi det er så abstrakt. Derfor er det viktig at barna får være med på gravplassen.

Julen er en tid for å ta vare på, og være sammen med familien. Det er viktig for barna å få et personlig forhold til gravplassen. For barna kan det være til stor hjelp å gjøre gravplassen mer personlig ved hjelp av pynt, gaver eller egne ritualer.

– Det har stor verdi for barn å få lov til å prege graven. Nordmenn er tradisjonelt sett forsiktige med å sette sitt personlige preg på gravplassen. En gravplass er et offentlig rom der hensynet til andre må respekteres, men i de fleste tilfeller er det fullt mulig å gjøre personlige tilpasninger på og ved graven, sier Eivind Eggen, antropolog og seremonileder i begravelsesbyrået Fonus.

 

Lag dine egne ritualer

– Gravplassen står sterkt i den norske kulturen. På gravplassen er det ingen seremoniledere, så derfor kan familien selv definere hvordan man vil sørge og minnes avdøde. Legg ned blomster, tenn lys eller bare ha en stille stund. Man kan gjøre så mye eller lite ut av det som man ønsker, sier Eggen. Han oppfordrer til at man lager seg ritualer og tradisjoner som passer for seg og sin familie.

Gi unge gode tradisjoner

Det er stor forskjell på hvor ofte de ulike aldersgruppene besøker en grav. Mens over halvparten av de over 50 år besøker en grav over 6 ganger i året, er det tilsvarende tallet for de under 30 kun 15 prosent. Det å ta med barn og unge til gravstedet er derfor en viktig kulturell oppgave.

– Det er viktig å gi barn gode tradisjoner for å gå på gravplassen. Dessuten er det et sted for å utveksle historier og minner om avdøde som barn og unge kan ta med seg videre. Det vil ofte føles godt for både voksne og barn, sier Eggen.

I tillegg til at de yngre har færre nære pårørende, bruker de også digitale minnesider i sosiale medier mer aktivt. Men det fysiske ved gravplassen er fortsatt viktig for denne gruppen.

– Flere steder arrangeres det også en egen minnegudstjeneste på nyttårsaften, der de som har gått bort det siste året er i fokus, sier Eggen.

 

Råd ved graven

Begravelsesbyrået Fonus gir følgende råd til barnefamilier som har mistet noen som står nært:

Bruk tid med barnet. Ikke være redd for å snakke om døden og om personen som har gått bort.

Vær ærlig. Ikke dekk over døden i metaforer og bilder. Barn er svært konkrete, og forsøk på å snakke abstrakt om død kan gjøre de usikre.

Inviter barnet til å bidra til å sette sitt preg på graven. En stein eller en tegning er ofte nok. La barna få tenne sitt eget lys på graven.

Bruk gjerne minnestunden til å prate om den avdøde. Fortell for eksempel en historie eller om utvalgte minner. Still barnet spørsmål underveis for å involvere de i situasjonen.

Lag gjerne egne tradisjoner rundt gravbesøket. Det trenger ikke være omfattende. Ta for eksempel med en ny stein eller fortell om siste resultatet i kampen til den avdødes favorittlag. Det gir et trygt holdepunkt og noe konkret å forholde seg til for barnet.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.