Sykepleier advart om pasientforhold

0
528
sykepleier

Det var en kvinnelig medpasient som varslet mistanke om et privat forhold mellom pasienten og sykepleieren. Det er også kommet fram at en ansatt en måned før det hadde tatt opp med sykepleieren  at hun mente at det var noe mer enn et vanlig «pasient – behandlerforhold» mellom sykepleieren og pasienten på bakgrunn av observasjoner.

Saken ble et samtaleemne på avdelingen og det kom fram flere opplysninger både fra ansatte og pasienter. Blant annet skal sykepleieren og ansatte ha blitt observert sammen i skogen.

 

Sykepleierens forklaring

Sykepleieren  innrømmet å ha truffet pasienten privat utenfor arbeidstid for å gå tur.

Sykepleieren har selv gitt en skriftlig redegjørelse om saken hvor det heter at hun møtte pasienten ved en tilfeldighet på tur, at de gikk sammen til bilen og at sykepleieren kjørte pasienten tilbake til sentrum. De ble godt kjent og fikk god relasjon via turene i arbeidstiden og ved at de traff hverandre tilfeldig. Sykeplieren skal ofte ha blitt kontakten av pasienten i avdelingen hvis han trengte hjelp eller bare ville prate om « lølst og fast ».

Sykepleieren har forklart at de hadde glede av å trene og gå turer sammen og at det førte til at de avtalte treningsturer utenom arbeidstid.

«Vi fikk en god relasjon og forholdet vårt ble vennskapelig, ikke ansatt – pasient som det skulle ha vært. Vi hadde verken et seksuelt forhold eller kjæresteforhold,” har sykepleieren forklart.

Sykepleieren savner mer fokus og veiledning om relasjoner mellom pasienter og behandlere og at det var vanskelig å sette en grense i relasjonen. Sykepleieren erkjenner også å ha opptrådt uprofesjonelt og ikke ha klart å sette de nødvendige grensene i relasjonen med pasienten.

 

Pasienten nekter

Pasienten har i samtale med psykolog nektet for å ha hatt en privat relasjon med sykepleieren.

Pasienten  har alvorlige alkoholproblemer, angst, dårlig selvbilde og en historie preget av problemer med mellommenneskelige/familiære relasjoner, framgår det av pasientjournalen.

 

“Må kunne skjelne”

Statens helsetilsyn konkluderer med at sykepleieren privatiserte relasjonen til pasienten. Tilsynet legger til grunn at det skal unngås kontakt som kan føre til at grensene for pasient/behandler-relasjonen overskrides.

« Helsepersonell må kunne skjelne mellom betydningen av å vise pasienter nærhet, støtte og omsorg, og det å innlede en privat relasjon », skriver Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyn fastslår også at uavhengig av om det er pasienten eller helsepersonellet som tar initiativ til å innlede privat kontakt i behandlingssituasjonen, er det et alvorlig tillitsbrudd og svik mot pasienten å utvikle en slik kontakt.

 

Advarsel

Tilsynet fastslår at sykepleieren har opptrådt på en måte som kunne skape utrygghet for pasienten, og som også kunne ha en negativ innvirkning på terapeutiske målsetninger.

Med dette som grunnlag, konkluderer Statens helsetilsyn med at sykepleierren har brutt « forsvarlighetskravet i helsepersonelloven ved å privatisere relasjonen til den aktuelle pasienten » og gir sykepleieren en advarsel.

 

Sykepleieren har muligheter for å påklage  avgjørelsen.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.