Slagrammede får nye tilbud

0
515
slagrammede

Personer med hjerneslag og deres pårørende har etterlyst en sterk interesse- og brukerorganisasjon. Nå er LHL Hjerneslag etablert med en rekke etterspurte tilbud.

Den offisielle lanseringen skjer på Thon Hotel Opera i Oslo klokka 18.00 i kveld, hvor helse- og omsorgsminister Bent Høie, riksrevisor Per-Kristian Foss, professor David Russell, leder av Norsk nevrologisk forening Anne Hege Aamodt, forfatter Dag B. Rosenberg og musiker Trond Henriksen deltar i tillegg til slagrammede, pårørende og representanter for helsevesenet og andre organisasjoner.

Det er LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, som har etablert LHL Hjerneslag.

– Det er nær sammenheng mellom hjertesykdommer og hjerneslag. For eksempel er hjerteflimmer en risikofaktor for slag, og hjertesykdommer og hjerneslag har mange av de samme risikofaktorene. Flere av LHLs medlemmer har hatt slag, og vi har blitt oppfordret av egne medlemmer, slagrammede og pårørende utenfor LHL, og også helsepersonell, om å ta dette initiativet, forteller generalsekretær Tommy Skar.

Folkesykdommen hjerneslag rammer rundt 16 000 personer hvert år, og er den tredje viktigste dødsårsaken i Norge. LHL Hjerneslag skal bidra til å forebygge slag og gi tilbud som gjør hverdagen enklere for de som har fått slag og deres pårørende. Organisasjonen har etablert en rekke tilbud som slagrammede og pårørende har etterspurt, og som på kort tid har blitt godt mottatt: En egen rådgivningstelefon hvor en slagsykepleier svarer på spørsmål, pasientombud og et eget nyhetsbrev om hjerneslag.

– Vi har også etablert en likemannstjeneste hvor slagrammede og pårørende kan snakke med andre i samme situasjon, og vi har egne nettsider med utfyllende informasjon om hjerneslag. Vårt informasjonsmateriell bestilles nå av sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner over hele landet, sier Skar. Han opplyser at i mai er organisasjonen klar med sitt første kurs for pårørende.

LHL har 260 lokallag over hele landet og disse er lokallag også for LHL Hjerneslag. Lagene tilbyr sosiale møteplasser og ulike aktiviteter, som likemannstilbud, temamøter og turer, og ikke minst trimaktiviteter.

– Hver uke møtes ca. 10 000 personer til trimaktiviteter i regi av våre rundt 500 trimgrupper landet over, forteller Skar.

LHL Hjerneslag er allerede godt i gang med å jobbe for de slagrammede og pårørendes interesser. Det er opprettet et eget fagråd, det er gitt innspill til statsbudsjettet for 2017 og det sitter representanter i arbeidsgrupper i regi av Helsedirektoratet som reviderer de nasjonale faglige retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

– Arbeidslivsutfordringer for yngre slagrammede, utfordringer som depresjon og mangelfunn oppfølging i kommunene, er noe av det vi kommer til å arbeide med i år, sier Skar.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.