Hjelp for akutt skjev penis

0
3027
skjev penis

Visste du at nesten 180 000 norske menn får akutt skjev penis, en tilstand som oppstår helt plutselig hvor penis blir skjev og blant annet samleie blir smertefullt for begge parter? Tilstanden heter Peyronies sykdom og kan ramme alle menn helt ned i 18 års-alderen.

 

Før måtte man ty til kirurgi for behandling og det kan forklare at mange vegrer seg for å gå til legen, men i dag kan en urolog vurdere om medisinsk behandling uten kirurgi kan være et alternativ. Besøk gjerne www.peyronies.no for mer informasjon.

 

 

Tabubelagt tema

 

Sykdommen gjør penis skjev og smertefull og er et tabubelagt tema blant mennene det gjelder. Nå har det kommet en ny medisin som et alternativ til operasjon som ofte kan være et større og mer komplisert inngrep ved sykdommen. Kirurgi har i tillegg den bivirkningen at den ofte gjør penis kortere.

Den samme medisinen er også godkjent for behandling av Dupuytrens kontraktur, en lignende bindevevslidelse som danner kollagenstrenger i hånden som leder til at man ikke kan rette ut fingrene. Også kalt krokfinger eller viking-finger, fordi den genetiske sykdommen er spesielt utbredt blant skandinaviere. Les mer om krokfinger og Peyronies på: www.krokfinger.no ogwww.peyronies.no.

 

 

Om Peyronies sykdom

 

Peyronies sykdom forårsakes av et kollagenrikt, arr lignende vev som dannes under huden på skaftet av penis. Arrvevet får ofte en plakklignende form langs den ene siden av penis, som senere i sykdomsforløpet blir hardere i konsistensen og mindre elastisk, noe som kan forårsake at penis bøyer seg ved ereksjon.

Sykdommen resulterer i ulik grad av deformitet hos pasientene og årsaker dermed varierende grad av ubehag (inklusive utseende, smerte ved ereksjon, nedsatt samleiefrekvens og mulighet til å gjennomføre samleie).

Om lag 50% av pasientene opplever også å få depresjon. Initialt har sykdommen en inflammatorisk komponent med ukjent årsak hvor forløpet varierer en del, men mindre enn 13 prosent leges spontant.

Etter omlag ett år går sykdommen over i en mer stabil fase med en kronisk tilstand. Insidensen av sykdommen er beregnet til mellom tre og ni prosent men man antar at tilstanden er underdiagnostisert og underbehandlet.

Godkjent for behandling

 

Legemiddelfirmaet Sobi meddeler at Statens Legemiddelverk nå har godkjent Xiapex (kollagenase clostridium histolyticum) for behandling av Peyronies sykdom. En behandling for voksne menn med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved begynnelsen av behandlingen.

Peyronies sykdom forårsakes av et kollagenrikt arrlignende vev som dannes under huden på penisskaftet. (om Peyronies sykdom: se nedenfor) Xiapex fikk EU godkjennelse den 30. januar i år og medisinsk sjef i Sobi Birgitte Volk, uttalte da dette:

 

“Vi er veldig fornøyde med EU-kommisjonens godkjennelse og en utvidelse av behandlingstilbudet for pasienter med Peyronies sykdom. Pasienter med store sykdomsplager, både fysiske og psykologiske, kan nå tilbys en minimal invasiv behandling som alternativ til kirurgi.”

 

Produktet ble i 2013 godkjent av U.S. Food and Drug Administration Xiapex for behandling av Peyronies sykdom i USA. (Xiaflex® er handelsnavnet for Xiapex i USA) Xiapex er også godkjent i Norge for behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med en følbar streng i hånden.

 

Om SOBI

 

SOBI er et internasjonalt legemiddelfirma innrettet på å tilby innovative behandlinger som forbedrer livet for pasienter med sjeldne sykdommer. Produktporteføljen fokuserer først og fremst på inflammasjonssykdommer og genetiske sykdommer samt to prosjekt i sen klinisk fase innen hemofili. Sobi markedsfører dessuten en portefølje spesialistlegemidler på oppdrag av ulike partnerbedrifter. Ytterligere informasjon finnes på www.sobi.com.

 

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.