14 millioner Extra til ”folkehelsa”

0
274
folkehelsa

Totalt har Nasjonalforeningen for folkehelsen mottatt støtte til 27 prosjekter. Av midlene går blant annet 7,7 millioner til forskning, forebyggingsprosjekter mottar 2,4 millioner og 2,2 million går til prosjekter innen rehabilitering.

ExtraStiftelsen har i år delt ut tilsammen 235 millioner kroner til 544 prosjekter. Nasjonalforeningen for folkehelsen ble nummer to på lista over organisasjoner som mottak støtte fra ExtraStiftelsen i år.

Prosjekter som mottar støtte fra ExtraStiftelsen via Nasjonalforeningen for folkehelsen:

 

Forskning

Hjerte- og karsykdommer

Risikofaktorer for hjerneslag, Erik Prestgaard, Oslo Universitetssykehus, 690 000 kroner.

Sekundærprofylakse ved koronarsykdom, Kari Peersen, Sykehuset i Vestfold, 690 000 kroner.

Organiske miljøgifter og fedme, Sasa Dusanov, Oslo Universitetssykehus, 690 000 kroner.

Overvekt og fysisk aktivitet hos barn, Tonje Zahl, NTNU, 690 000 kroner.

Blodsukker, fettinntak og koronarsykdom, Eirik Wilberg Rebnord, Haukeland Universitetssykehus, 690 000 kroner.

Preeklampsi og hjerte-kar sykelighet, Hilde Kristin Refvik Riise, UiB, 690 000 kroner.

Analyser av hjerneslag i VALUE-studien, Maria Hollund Mehlum, Oslo universitetssykehus.

Hjerte- og karsykdommer hos innvandrere, Kjersti Stormark Rabanal, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 575 000 kroner.

 

Demens

DaTscan ved DLB, Françoise J. Siepel, SESAM, Stavanger universitetssykehus, 830 000 kroner.

Brukermedvirkning blant eldre med demens, Ingebjørg Haugen, Diakonhjemmet Høgskole, 690 000 kroner.

Demensutvikling relatert til medisinbruk, Hege Kersten, Sykehuset Telemark, 830 000 kroner.

Alzheimer -hjerte-karsykdom og prognose, Rannveig Sakshaug Eldholm, St. Olavs Hospital, 690 000 kroner

Forebygging

Hjerte- og karsykdommer

Fantastisk naturopplevelse for alle, Kjell Ivar Robertsen, Jægervatnet Idrettslag, Nasjonalforeningen Vårvon helselag, 200 000 kroner.

Glade eldre på sykkel, Anne Karin Huus Erikstad, Nasjonalforeningen Jølster helselag, Skei Omsorgssenter og Vassenden Omsorgssenter, 300 000 kroner.

Gledelig motvind, Elisabeth Haugen, Bø Frivilligsentral, Nasjonalforeningen Bø helselag, Nasjonalforeningen Oterholt helselag, 140 000 kroner.

Neiden; Kulturell smeltedigel, May Torild Karikoski, Nasjonalforeningen Neiden helselag, 117 000 kroner.

Vinterleker utendørs, Sissel Myhre Storbæk, Østby idrettslag, Nasjonalforeningen Østby helselag, 90 000 kroner.

Sundt og supergodt! Kurs for barn, Nasjonalforeningen for folkehelsen, 355 000 kroner.

 

Demens

Demens, fotball, minner og livskvalitet, Ham Kam, Nasjonalforeningen Hamar og omegn helselag, 392 000 kroner.

Frivillige og kommune hand i hand, Heidi Karin Ekehaug, Nasjonalforeningen Sunnfjord demensforeining, demensforeiningar og helselag i Sogn og Fjordane, Frivilligsentralen i Førde, 300 000 kroner

Musikk – omsorg for mennesket og minnet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, 490 000 kroner

Sansehage – Hyllestad omsorgssenter, Hilde Håvåg, Hyllestad Omsorgssenter, Nasjonalforeningen Øen helselag, 36 000 kroner

 

Rehabilitering Demens

Broer, Riitta Anneli Hellman, Karde AS, 439 000 kroner

Husker du da…? Huskehåndbok for ny tid, Nasjonalforeningen for folkehelsens sekretariat 750 000 kroner

Inn på tunet (for tidleg demens), Halldis Djuve Nedrelid, Imsland bondelag, Nasjonalforeningen Nedre Vats Helselag, Besøkstjenesten, 330 000 kroner

Musikkbehandling av demens, André Folkestad, Filmmakeriet AS, 400 000 kroner

Håndbok om musikk i demensomsorg, Tone Sæther Kvamme, Senter for musikk og helse ved Norges musikkhøgskole, 302 000 kroner, kontinuerende

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.