18 pasienter med i kreftstudie

0
194

18 pasienter er inkludert som planlagt i studien, der pasienter behandles med TG01 i kombinasjon med kjemoterapi. Pasienter vil bli fulgt opp videre i henhold til protokoll. Selskapet vil presentere 12 måneders interimdata i Q1 2016. Endelige studieresultater vil presenteres i Q2 2017.

“Rekruttering av pasienter til Targovax’ kliniske studie CT TG01-01 er fullført i henhold til plan. Oppnåelse av primært endepunkt for studien ble rapportert i november 2014, dette anser vi som lovende for videre utvikling” sier Hanne Mette Kristensen, CEO i Targovax.

Targovax
Targovax ble etablert i oktober 2010 for å utvikle immunterapi i form av terapeutiske kreftvaksiner, basert på pionérforskning ved OUS Radiumhospitalet og Norsk Hydro. Mutasjoner i RAS forstyrrer normal celledeling, og bidrar til utvikling av kreftceller og svulster. Første legemiddel under utvikling, TG01, lærer opp kroppens immunsystem til å gjenkjenne og drepe kreftceller med RAS-mutasjoner. TG01 har Orphan Drug Status for bukspyttkjertelkreft i EU og USA, og er nå i fase II klinisk utvikling innen operabel bukspyttkjertelkreft. Selskapet er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo.

Immuno-onkologi / kreftvaksiner
Det norske kreftforskningsmiljøet har vært i forskningsfronten når det gjelder å forstå mekanismene for immuno-onkologi/immunterapi og kreftvaksiner. En kreftvaksine lærer opp kroppens immunsystem til å gjenkjenne og drepe kreftcellene. TG01 er terapeutisk, den gis som behandling til pasienter etter kirurgi, for å forhindre tilbakefall.

Bukspyttkjertelkreft og andre RAS-muterte kreftformer.
Bukspyttkjertelkreft er en sykdom som rammer 116 000 pasienter hvert år i EU og USA, og ca 690 pasienter årlig i Norge. Ca 15-20% av disse avdekkes på et tidlig stadium og kan opereres. Dødeligheten er høy, og prognosen for disse pasientene har vært mer eller mindre uendret de siste 30 år. Ca 80-90% av pasienter med bukspyttkjertelkreft har RAS-mutasjoner i kreftcellene.

RAS-mutasjoner forekommer i ca 20% av alle krefttilfeller, også ofte i tykktarmskreft, ikke-småcellet lungekreft og andre kreftformer. Pasienter med RAS – mutasjoner innen disse sykdommene har vist seg å være vanskelig å behandle med dagens tilgjengelige medisiner, og det er et stort udekket medisinsk behov.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.