23.000 med demens uten dagtilbud

0
132

–          Personer med demens står i dag i kø for å få et dagaktivitetstilbud, uten at det gjøres noe for å skape et bedre tilbud. All debatten er om sykehjemsplasser, samtidig som alle de som bor hjemme uten tilbud glemmes, sier Kjersti Toppe som er stortingsrepresentant og helsepolitisk talskvinne for Senterpartiet.

 

I dag er det en tilskuddsordning for kommuner som vil opprette dagaktivitetstilbud. Erfaringen er at tilskuddet ikke blir brukt opp. 160 kommuner har ikke søkt om tilskudd i fjor.

 

–          Vi foreslår å endre helse- og omsorgstjenesteloven slik at det innen 2015 blir en plikt for kommunene å ha et dagaktivitetstilbud. I dag kan kommunene velge dette selv. Vi foreslår et forpliktende mål om at alle hjemmeboende personer med demens, får tilbud om dagaktivitetstilbud innen 2017, fortsetter Toppe som og er nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.

 

For å oppnå målet om et godt tilbud for de demente må det minst opprettes 3000 dagaktivitetsplasser i året de neste tre årene. I fjor ble det bare opprettet 600 plasser. En slik satsing vil derfor bety et stort løft for de hjemmeboende personer med demens.

 

–          I forslaget vårt ligger det og inne nye økonomiske ordninger for å få dette til. I første omgang må det statlige tilskuddet økes slik at det blir like stort som ved bygging av sykehjemsplasser. Hele utbyggingen må fullfinansieres fra staten sin side. Øremerking kan vurderes i en opptrappingsfase, sier stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.

 

Sp har vist motstand til å øremerke for store deler av helse- og omsorgsfeltet, og går derfor en annen vei enn det som Arbeiderpartiet sitt helseutvalg tidligere har foreslått.

 

–          Eldreomsorg er den viktigste oppgaven til kommunen, og kan ikke tas fra det ansvaret. Men vi mener at målrettede satsinger må til for å gi løftet som trengs på enkelte områder. Eldre og tilbudet om dagaktivitetsplasser er ett slikt område, avslutter Kjersti Toppe. 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.