Få synshemmede kvinner i jobb

0
188

 

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Det er flere menn enn kvinner med synshemning som jobber, med henholdsvis 53 prosent mot 40 prosent kvinner. Og blant de som jobber, har flere menn enn kvinner fulltidsjobb, 67 prosent mot 47 prosent. 

Det viser en undersøkelse som Sintef har gjort blant Norges Blindeforbunds medlemmer og er en del av forskningsprosjektet «Med jobb i sikte». Sintef gjennomfører undersøkelsen for Blindeforbundet med støtte fra NHOs arbeidsmiljøfond.

 Tallene legges frem på et seminar om synshemmede kvinners arbeidsdeltakelse på lørdag, under Nordisk kvinneforum i Malmø i Sverige.

Tallene fra Norge viser samme tendens som de øvrige nordiske landene. I en undersøkelse fra Danmark fra 2009 var 38 prosent av menn med synshemning og bare 25 prosent av kvinner med synshemning arbeid. I Island er 60 prosent av mennene og 32 prosent av kvinnene med synshemning i yrkesaktiv alder i arbeid.

Seminaret lørdag vil forsøke å belyse hvorfor kvinner med synshemning har lavere yrkesdeltakelse enn menn og hvilke tiltak som kan settes inn for å øke yrkesdeltakelsen. Seminaret arrangeres av de nordiske organisasjonene for synshemmede med Unn Ljøner Hagen fra Norge som moderator.
Blant innlederne er Anna Bergholtz (kulturinnslag), Tatjana Janic som er den svenske regjeringens ambassadør for kvinnelige bedriftsledere, Kjerstin Nilson fra Rikdsdagens arbeidsmarkedsutvalg samt Jennie Hammersøi fra det danske blindeforbundet, Marjakaisa Matthiasson fra det islandske blindeforbundet og Gry Berg fra det norske blindeforbundet.

Les mer om Nordisk Forum her.

www.blindeforbundet.no

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.