30 år med privat helsetilbud i Norge

0
187

.– I dag representerer det private en viktig og anerkjent ressurs i landets helsetilbud. Det er kun geografisk utbredelse, tjenestene og antall ansatte som har endret seg. Vårt ufravikelige krav til kvalitet og medisinsk innovasjon er det samme og skal fortsette å være det i tiden fremover, understreker Loennecken på jubileumsdagen.

 – Gründeren og legen Jens Moe som etablerte forløperen til Volvat, Ring Medisinske Senter, var både visjonær og dristig. I dag fremstår Volvat som en robust og etablert tilbyder, innledet Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland markeringen med.

– Private aktører skal utgjøre et supplement og et korrektiv til offentlige helseaktører, ikke fordi de private i seg selv er bedre eller mer effektive enn de offentlige, men fordi vi trenger konkurransen for å skape innovasjon og mer brukertilpassede og effektive tjenester. Vi har ikke råd av ideologiske grunner å utelukke private tjenester av god kvalitet, vektla professor i helseledelse Jan Grund.

I dag er Volvat Medisinske senter etablert i Bergen, Lillestrøm, Hamar og med to sentre i Oslo. – Hver dag merker vi at det er behov for oss gjennom et stadig økende antall henvendelser og gode tilbakemeldinger. Våre nye helsetilbud ønskes velkommen, sier Loennecken i Volvat. – Tverrfaglig behandling og forbyggende helsearbeid ved å sette våre pasienter i stand til å ta vare på egen helse er viktig for oss. Gjennom vårt menneskesyn er vi opptatt av redusere sykdom og lidelse. Med kvalitet som et ufravikelig prinsipp er det nettopp dette vi skal fortsette å arbeide med de neste tredve årene, avslutter Loennecken.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.