39 prosent færre drukninger

0
562
drukninger

I løpet av sommeren hadde vi færre drukninger enn vanlig i Norge, sett i en historisk sammenheng. I løpet av juni, juli og august druknet 28 personer.

Det var dermed 39 prosent færre som druknet i sommer, sammenlignet med gjennomsnittet for de siste 25 årene.

 

13 av ulykkene skjedde i august.

– Dette er en utvikling vi håper fortsetter videre. Vi ser nå en trend med færre drukninger over tid, til tross for at vi stadig blir flere og det er større aktivitet på sjøen, sier Jon Halvorsen, enhetsleder for redningstjeneste og førstehjelp i Norsk Folkehjelp.

Halvorsen mener det er vanskelig å konkludere med spesifikke årsaker til utviklingen.

– Vi er nok generelt mer opptatt av sikkerhet og ulykkesforebygging i dag enn vi har vært tidligere, sier han.

Også i sommer skjedde de fleste ulykkene fordi folk faller i vannet fra land eller fra fritidsbåt. Kun én av drukningene i august er registrert som badeulykke.

– Vi kan ikke få gjentatt mange nok ganger hvor viktig det er å bruke flytevest – både når man er ute i båt, men også når man er i aktivitet på brygga eller kaia, sier Halvorsen.

 

64 personer druknet

Hittil i år har 64 personer druknet i Norge, sammenlignet med 73 i fjor. Buskerud og Møre og Romsdal topper fylkesstatistikken med åtte ulykker så langt i år.

Norsk Folkehjelps statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier. Dersom dere vet om en ulykke som ikke er registrert hos oss, vær snill og meld fra. Vi ønsker å presentere en så korrekt statistikk som mulig.

Statistikken gir blant annet fylkesoversikter og fordeling i aldersgrupper.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.