53 millioner til rusforebygging

0
221
rusforebygging Marseille LE 10/10/03 Nicole RICHARD VERSPIREN, caviste au SOMMELIER , experte en vins Illustration sur le vin

RUSFOREBYGGING: Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og myndighetene er avgjørende for å videreutvikle folkehelsearbeidet. To tilskuddsordninger skal støtte opp under frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Målet med tilskuddsordningene er å stimulere til engasjement og rusmiddelpolitisk aktivitet både på nasjonal og lokalt nivå. Tilskuddene skal også fremme kunnskapsbaserte strategier og demokratisk organisasjonsarbeid med frivillig innsats og lokalt engasjement.

Totalt utlyses tilskudd på ca. 53 millioner kroner, med forbehold om endelig behandling i Stortinget og tildelingsbrev til Helsedirektoratet. Regelverkene gir rammer og føringer for hvem som kan søke, og hvilke innsatser som vil prioriteres for 2016.

Tilskuddsordningene er:

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Søknadsfrist: 15. desember 2015

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.