Prevensjon kan gi blodpropp

0
144

caya-packSkriver du resept på Marvelon, Mercilon, Yasmin,Yasminelle,Yaz, Evra eller NuvaRing når kvinner ønsker prevensjon? Da finnes det alternativer med dokumentert lavere risiko for blodpropp.

Nå seiler hormonfri prevensjon opp som et naturlig og helsevennlig alternativ for prevensjon. Pesaren Caya  (bildet) er blant produktene som vinner fram.

Etter en grundig gjennomgang har det europeiske legemiddelkontoret (EMA) konkludert: Alle prevensjonsmidler med progestogen og østrogen gir litt økt risiko for blodpropp, skriver Legemiddelverket.

P-piller med østrogen og levonorgestrel (Loette, Microgynon, Oralcon) eller østrogen og noretisteron (Synfase) gir minst økning i risiko. Prevensjon som bare inneholder progestogen gir ikke økt risiko for blodpropp. Dette er i tråd med tidligere anbefalinger fra Legemiddelverket.

EMA har bestemt at firmaer som markedsfører kombinert hormonell prevensjon, skal distribuere et «Kjære helsepersonell brev» der dette er tema.

  • Det er utarbeidet en sjekkliste som forskrivere kan bruke for å kartlegge om kvinnen bør bruke kombinert hormonell prevensjon.
  • Det er også utarbeidet et informasjonsark til kvinner som minner om symptomer og tegn på dyp venetrombose, lungeemboli og hjerneslag.

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.