0
351
Batteridrevet radonmåler.
Batteridrevet radonmåler.

Ny måler for

radongass

Etter to år i markedet opplever Oslo-bedriften Corentium stor etterspørsel etter den digitale radonmåleren Canary. Mange huseiere og arbeidsplasser ønsker nå selv å ta kontroll over måling av radonnivået.

Med en utviklingsfase støttet av  Norges forskningsråd og Innovasjon Norge var kanarifuglen ute av redet mot slutten av 2011. Canary produseres i Norge, noe som kan betegnes som en kuriositet for forbrukerelektronikk. Dette viser at en med smart produktutvikling kan produsere avansert måleteknologi  i Norge – for en rimelig pris til forbruker.

Canary måler radongass kontinuerlig. Standard-batteriene som sitter i Canary varer opp mot tre år, og instrumentet kan flyttes fra rom til rom. En kan dermed enkelt analysere i hvilken del av huset radongassen kommer inn. Dette gjør det enklere å vurdere eventuelle tiltak. Om en har for høye radonnivåer kan en på LCD skjermen raskt avlese effekten av egne tiltak.

Corentium tilbyr en egen nettbasert rapporteringsløsning som fungerer som godkjent dokumentasjon av radonnivået i bygningen – om måleprosessen er gjort i henhold til Statens stråleverns krav.  Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med strålevernforskriftens krav fra 1. januar 2014 om måling og dokumentasjon av radonnivået i utleieboliger, skoler og barnehager.

 

Radon er en radioaktiv gass som kommer fra berggrunnen. Ved kontinuerlig høye nivåer i inneluft kan den forårsake lungekreft.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.