Tanker ødelegger søvnen til pasienter

0
377

Kroniske smertepasienter har ofte store søvnforstyrrelser. Årsaken er ofte de belastningene pasientene opplever i forbindelse med sykdommen.

Dette viser ny forskning gjort av psykolog Svein Bergvik ved Institutt for Psykologi ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT og overlege Lena Danielsson ved Smerteavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Bergvik og Danielsson utførte en undersøkelse ved Smerteavdelingen ved UNN. De spurte 301 pasienter om smerteintensitet og søvnproblemer. Så mange som 34 prosent svarte at de opplevde å ha svært dårlig søvnkvalitet.

Psykisk belastning

62 prosent av smertepasientene hadde i tillegg psykiske forstyrrelser.

-I vårt materiale ser vi at pasientene sier de ikke får sove eller har insomni på grunn av smertene, men så ser vi at mange har tendenser til depresjon og angst. Søvnforstyrrelser er ofte assosiert med angst og depresjoner. Imidlertid fant de en tredje faktor som var knyttet til søvnvansker

Økonomi belaster

-Hvis pasienten opplever at deres helseproblemer eller medisinske behandling har gitt dem økonomiske problemer, så kan også dette bidra til søvnforstyrrelser. Rundt halvparten av smertepasientene opplever dette, og sammenhengen med søvnvanskene er uavhengig om de har god eller dårlig økonomi, forteller Bergvik. Søvnvanskene er altså ikke relatert til den økonomiske situasjonen i seg selv, men til opplevelsen av at helseproblemene har hatt økonomiske konsekvenser for dem.

Det kan for eksempel være at de har problemer med NAV, at de har en erstatnings- eller forsikringssak hengende over seg eller at de har mistet jobben, skriver UNIN på sin hjemmeside.

 

post@helseinfonett.no

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.