Abortnemder som skal fjernes

0
216
Helsedirektoratet anbefaler også en styrking av nemndene ved en bedre tilrettelegging av nemndsarbeidet og at alde abortsøkende kvinnene skal tilbys samtale med sosionom.

Erfaring og gode rutiner

Ved å redusere antall nemnder, vil det bli flere saker å behandle for hver nemnd, noe som fører til et bredere erfaringsgrunnlag. Det vil også bli lettere for det enkelte helseforetaket å sette av fast møtetid, slik at faste medlemmer i nemndene kan stille. Gode rutiner, kontinuitet og kompetanse vil sikre kvinnene en likeverdig og kvalitetsmessig god behandling når nemndene skal fatte sine vedtak.
En reduksjon i antall primærnemnder vil ikke ha konsekvenser for antallet kvinneklinikker i landet, så det vil bli mulig å få utført abort på de samme stedene som i dag.

Geografi og tilgjengelighet

Anbefalingen om å redusere antall nemnder bygger på en vurdering både av volumet av saker behandlet i de ulike nemndene, geografisk beliggenhet, reisemuligheter og bosetting, samt tilgjengelige ressurser knyttet til den enkelte nemnd.
Omkring halvparten av landets befolkning bor i region Helse Sør-Øst, derfor plasseres åtte av de totalt femten nemndene i denne regionen. I region Helse Nord opprettholdes tre nemnder, i region Helse Midt-Norge to og i Helse Vest to. Årsaken til at Helsedirektoratet anbefaler å opprettholde tre nemnder i region Nord, er store geografiske avstander.

Noen abortsøkende kvinner vil få lengre reisevei, men det vil ikke ha konsekvenser for retten til å ha med seg ledsager til møtet i nemnden. Ut fra prinsippet om fritt sykehusvalg kan også kvinnen velge å gjennomføre aborten på sitt hjemsykehus, selv om nemnden er et annet sted.

​Nemnder som foreslås opprettholdt ​Nemnder som foreslås lagt ned

​HELSE NORD

​HELSE NORD

​Kirkenes ​Hammerfest
​Tromsø ​Vesterålen
​Bodø ​Lofoten
​Harstad
​Sandnessjøen

​HELSE MIDT-NORGE

​HELSE MIDT-NORGE

​Ålesund ​Levanger
​Trondheim ​Volda
​Molde
​Kristiansund
​Namsos

​HELSE VEST

​HELSE VEST

​Bergen ​Førde
​Stavanger ​Haugesund
​Stord

​HELSE SØR-ØST

​HELSE SØR-ØST

​Gjøvik ​Lillehammer
​Drammen ​Elverum
​Ahus ​Kongsvinger
​Rikshospitalet ​Bærum
​Ullevål ​Ringerike
​Fredrikstad ​Tønsberg
​Skien ​Arendal
​Kristiansand

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.