ADHD medisin godkjent på blå resept i Norge

0
2326
adhd medisin blå resept

Statens Legemiddelverk har godkjent  ADHD medisin Elvanse for barn i alderen 6 år og eldre når dagens standardbehandling med metylfenidat regnes som klinisk utilstrekkelig.

Ordningen gjelder også for ungdom med vedvarende symptomer i voksen alder som har vist klar nytte av behandlingen.

Les også: Fiskefett kan virke mot ADHD

 

Ny type medisin

trygve_lindback
Trygve Lindback mener et nytt behandlingstilbud er meget interessant.

Elvanse er en helt ny type ADHD medisin og skiller seg fra dagens tilgjengelige behandlingsformer ved å være det første ADHD-medikamentet med såkalt prodrug-teknologi.

Dette er en moderne teknologi som innebærer at den inaktive substansen i Elvanse, lisdeksamfetamin, omdannes gradvis til det aktive virkestoffet deksamfetamin i blodet. 

 

– Meget interessant

Det gir en jevn og langvarig effekt i minst 13 timer, og pasientene får dermed bedre kontroll på sine ADHD-symptomer gjennom hele dagen.

– Dagens ADHD-behandling kan i visse tilfeller oppleves som mangelfull. Flere av mine pasienter responderer ikke tilstrekkelig på dagens tilgjengelig behandling. Et nytt behandlingstilbud er derfor meget interessant, sier overlege og barnenevrolog dr. Trygve Lindback ved Trygve Lindback Spesialistpraksis.

 

ADHD og behandling

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en medfødt nevropsykiatrisk lidelse, og er en av de vanligste psykiatriske årsaker til funksjonsnedsettelse hos barn og unge. 

Omtrent 3-5 prosent av alle norske barn under 18 år har ADHD. Man vet ikke hvordan ADHD oppstår, men nyere forskning viser at en ubalanse i hjernens signalveier kan være en årsak.

I dag behandler man ADHD-symptomene først og fremst med sentralstimulerende medikamenter i form av metylfenidat. Imidlertid responderer ikke alle pasienter tilstrekkelig på denne type behandling.

 

Om ADHD medisin Elvanse

Elvanse er en helt ny type behandling for ADHD med en unik virkningsmekanisme.

Elvanse er ADHD medisin som inntas som kapsel eller oppløst i et glass vann, én gang om dagen.

Elvanse antas å virke ved å øke tilgjengeligheten av nevrotransmittere som regulerer pasientens aktivitetsnivå, oppmerksomhet og konsentrasjon. Elvanse har vært godkjent i blant annet USA og Canada siden hhv. 2007 og 2010.

 

Les om ADHD her.

 

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.