Spreke barn lærer best

0
527

Forskning viser at det er sammenheng mellom utholdenhet, hjerneutvikling og kognisjon. Det meste av denne forskningen dreier seg om betydningen av fysisk aktivitet for godt voksne. Men de siste årene har det kommet et økende antall studier som undersøker denne sammenhengen også for barn. Vi har sett nærmere på studier utført av et amerikansk forskerteam.

Hjerneaktivitet målt ved oppgaveløsning

Forskerteamet har målt hjerneaktiviteten til godt trente og dårlig trente barn ved hjelp av fMRI-undersøkelse. Basert på forskning som viser sammenheng mellom fysisk form og evnen til å lære, var hypotesen at hjerneaktiviteten i forbindelse med kognitiv kontroll kan variere på bakgrunn av hvor godt trente (utholdne) barna er.

Resultatene viste klare forskjeller mellom de to gruppene i prestasjonsevne og aktiveringsmønstre i hjernen. Disse forskjellene varierte ut fra vanskelighetsgraden på oppgaven (om pilene samsvarte eller ikke) og hvor lenge barna hadde holdt på. Når oppgaven var mer kognitivt krevende (pilene samsvarte ikke), aktiverte de spreke barna i større grad parietal og prefrontal cortex i den første fasen enn de mindre spreke barna.

God form – god læring

Konklusjonen var derfor at barn i god form har bedre evne til å aktivere frontale og parietale hjerneregioner som er viktige for evnen til å kontrollere, opprettholde og planlegge kompliserte oppgaver knyttet til kognitiv kontroll. Dette er viktige egenskaper for læring og faglig prestasjon i klasserommet.

Forskerne utførte samme testen på de samme barna ett år senere og fant at barna som var klassifisert som godt trente ett år i forveien fortsatt gjorde det bedre enn de mindre spreke barna på de mest kompliserte oppgavene. Dette viser at fysisk utholdenhet blant barn kan forutsi fremtidige kognitive ferdigheter.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.