Alkoholproblem på jobben

0
25
alkoholproblem

I en ny undersøkelse gjennomført av Akan kompetansesenter kommer det frem at én av tre i privat sektor i løpet av siste år har opplevd en situasjon hvor en kollega har hatt et problem knyttet til alkohol. Men hva har egentlig arbeidsplassen med hvordan de ansatte drikker på fritiden?

Dette er en utfordring som virksomheter i alle bransjer bør ta inn over seg. For eksempel oppgir 25 % av ansatte i offentlig sektor at de har opplevd at en kollega har et problem knyttet til alkohol, mens i privat sektor er det 34 %. Alkoholbruk er en privatsak helt til det går utover arbeidsplassen og jobbutførelsen. På det tidspunktet blir det arbeidsgivers anliggende, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter

 

Alkoholproblem

At så mange som én av fire i offentlig sektor, og én av tre i privat sektor, har opplevd at en kollega har hatt problemer knyttet til alkohol, er ikke overraskende. Det skorter ikke på bekymringer med tanke på alkoholbruk i norsk arbeidsliv. Årlig mottar Akan kompetansesenter ca. 800 bekymringssamtaler fra ledere og medarbeidere i arbeidslivet. De fleste av disse samtalene dreier seg om alkohol. Til tross for at mange bekymrer seg, er det færre som faktisk gjør noe med det

Dersom en kollega/medarbeider har et problem knyttet til alkohol, påvirker dette arbeidsmiljøet negativt. I tillegg vet vi at det ofte får konsekvenser for sikkerhet, omdømme og kvaliteten på arbeidet. Det er derfor viktig at man tar tak i problemet så tidlig som mulig, forteller Ege.

Måten dette kan forebygges er å lage en rusmiddelpolicy som setter ord på hva som er greit ikke greit med tanke på alkohol, spill og rusmidler

 

Rusmiddelpolicy

Vår erfaring tilsier at en rusmiddelpolicy er det virkemiddelet som isolert sett bidrar best til god forebygging, forutsatt at policyen er forankret hos arbeidsgivere og arbeidstakere, samt kjent for alle ansatte. Kombineres policyen med god samtaletrening for ledere, så er grunnlaget lagt for at virksomheten vil oppnå en større åpenhet knyttet til rusmiddelbruk, og at flere ansatte får hjelp på et tidligere tidspunkt. Dette sparer enkeltmennesker for tapt livskvalitet, arbeidsgivere for tapt effektivitet og samfunnet for helse og velferdsutgifter, avslutter Ege.

 

Om undersøkelsen:

Webbasert undersøkelse gjennomført av Akan kompetansesenter i perioden juni – august 2015. Undersøkelsen ble sendt ut til ca. 4200 personer fordelt på omtrent 2200 virksomheter gjennom Akan. Ca. 1400 respondenter, som er ledere, tillitsvalgte, verneombud, HR-ansvarlig, bedriftshelsetjeneste og andre ansatte.

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.