Alkolås mot bondeanger

0
133

– En alkolås vil på en effektiv måte fortelle deg at du ikke skal kjøre med ulovlig promille. Hvis du selv ikke har forstått at du ikke må kjøre, blokkerer alkolåsen for at du får startet bilen, sier direktør Terje Tørring (bildet) i MA.

 

Skremmende tall

Tårer og anger, bot og bedring er en naturlig reaksjon etter en tur i beruset tilstand. Men konsekvensene kan være alvorlige, i ytterste konsekvens en alvorlig ulykke som rammer også andre bilister eller myke trafikanter. Statistikken viser at omtrent hver fjerde dødsulykke og alvorlige ulykke har rus som medvirkende årsak.

– Det er gjort anslag som viser at det hver eneste dag kjøres over 20 000 bilturer i alkoholpåvirket tilstand, sier Tørring.

 

Klar grense

Promillegrensen på 0,2 er lav og i realiteten en nulltoleranse for å drikke alkohol før man setter seg bak rattet. I Norge anses det blant de fleste som sosialt uakseptabelt å kjøre etter å ha drukket. Allikevel skjer det altfor ofte.

– Man skal ikke ”beregne” seg frem til hvor mye man kan drikke før man setter seg bak rattet. Bilkjøring og alkohol hører ikke sammen. Og alkolåsen vil være en tydelig påminner dersom promillen er over lovlig nivå, for eksempel dagen derpå, avslutter Terje Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.

 

 

Om MA

MA – rusfri trafikk og livsstil, ble startet som Motorførernes Avholdsforbund i 1928. I 85 år har bilistorganisasjonen arbeidet for trafikksikkerhet, spesielt for å forhindre ruspåvirket kjøring. Rus er medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke i trafikken. MA var en viktig aktør da Norge fikk verdens første promillegrense på 0,5 i 1936, og var en pådriver for å få dagens grense på 0,2. MA engasjerer seg også i spørsmålet om ruspåvirkning på sjøen. De siste 10 årene har MA arbeidet for å få alkolås innført i alle nye kjøretøyer, og setter også fokus på annen trafikkrus enn alkohol; medikamenter og narkotika.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.