Alle har krav på helsehjelp

0
672

I utgangspunktet skal pasienten dekke kostnadene selv. Dersom pasienten ikke kan betale, kan pasienten klage til den helseinstitusjonen som ga helsehjelp. Dersom pasienten får avslag fra helseinstitusjonen kan pasienten klage til Helsedirektoratet.

I rundskriv 5/2013 Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer står det om § 5-3:

«Pasient som ikke har bosted i riket, skal dekke behandlings- og forpleiningsutgiftene selv. Dersom pasienten ikke kan dekke utgiftene selv, skal de dekkes av vedkommende helseinstitusjon eller tjenesteyter.»

Les rundskrivet i sin helhet.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.