Alvorlig sykepleiermangel

0
542
sykepleiermangel

Arbeidskraftundersøkelsen til Nav viser at sykepleiere utgjør den yrkesgruppen der det er størst mangel på arbeidskraft i Norge.

I 2015 var det stillinger tilsvarende 2.350 sykepleiere og 200 spesialsykepleiere som man aldri fikk kvalifiserte søkere til. Tall fra SSB beregner et underskudd på 28.000 sykepleierårsverk i 2035.

– Dette er svært bekymringsfullt og alvorlig. Det mest alvorlige er at dette vil gå utover pasientene, sier Eli Gunhild By, sier leder i Norsk Sykepleierforbund i en kommentar.
– I tillegg til problemer med å rekruttere nok sykepleiere viser statistikk fra KOSTRA at antallet årsverk som er borte på grunn av lange fravær er høyt og utgjør 12 prosent samlet av alle sykepleierstillinger i kommunenes helse- og sosialtjenester. Våre tillitsvalgte melder om at det er helt vanlig at det enten ikke settes inn vikarer ved fravær eller det settes inn ufaglærte.

 

Sykepleiermangel

Eli Gunhild By peker på den store arbeidskraftreserven som går tapt ved at reell avgangsalder for sykepleier er 57 år i snitt, over 10.000 sykepleiere jobber innenfor andre sektorer og over halvparten av alle sykepleierne går i deltidsstillinger.

Mangel defineres i studien som sykepleierstillinger som er ubesatte på grunn av mangel på kvalifiserte søkere eller sykefravær, og som ikke blir erstattet av personer med tilsvarende kompetanse eller som forblir ledige.

Studien deles opp i tre. Nå har de kartlagt mangelen på sykepleiere. I den neste delen ser de på hvordan mangelen påvirker kvaliteten på tjenestene og arbeidsmiljøet. I den siste delen ser de på hva som kan bidra til rekruttering av sykepleiere til sykehjem og hjemmesykepleien.

Studien bruker tall fra SSB, KS, Nav og undersøkelser blant Norges Sykepleierforbund plasstillitsvalgte i kommunale sykehjem og hjemmesykepleien.

Hele rapporten er nå lagt ut på nsf.no.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.