Ammestopp hindrer ikke bekkensmerter

0
238

Data fra 10603 kvinner i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) viste derimot at jo lenger mødrene ammet barnet det første leveåret, desto lavere var forekomsten av bekkenleddssmerter 18 måneder etter fødsel. Denne sammenhengen var bare til stede for kvinner med en kroppsmasseindeks på under 25.

Samme ammeråd

Kvinner som ikke ammet, eller kun ammet fram til barnet var to måneder, hadde cirka 30 prosent økt risiko for bekkenleddsmerter 18 måneder etter fødsel, sammenlignet med kvinner som ammet hele barnets første leveår.

Basert på disse funnene konkluderer forfatterne med at amming har en liten, men gunstig effekt på progosen ved bekkenleddsmerter som fortsetter etter fødselen. Myten om at ammestopp kan gi gevinst ved bekkenleddsmerter er feilaktig og kvinner med disse smertene bør få samme råd om amming som alle andre nybakte mødre.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.