Amming reduserer risikoen for leukemi

0
333

Av: Marthe Lein, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Forskere har lenge antydet at amming kan ha en beskyttende effekt mot blodkreft fordi morsmelk inneholder mange antistoffer og immunstyrkende forbindelser.

I denne nye studien, publisert i JAMA Pediatrics , har forskere funnet ut at barn som ble ammet i minst seks måneder, hadde 19 prosent lavere risiko for sykdommen sammenlignet med de som ikke var ammet i det hele tatt eller var ammet i en kortere periode.

Forskerne skriver innledningsvis at kreft i barndommen er en ledende årsak til dødelighet blant barn og unge i den industrialiserte verden, og forekomsten øker med 0,9 prosent hvert år. Leukemi står for omtrent 30 prosent av all kreft hos barn.

Undersøkelsen, som var en metaanalyse, var basert på data fra 18 studier som involverte rundt 28.000 barn, inkludert omtrent 10.000 med leukemi.

Forskningen viste kun en sammenheng mellom amming og redusert risiko for leukemi, og ingen årsak og virkning. Forskerne skriver at flere studier er nødvendig for å bekrefte dette og for å forklare hvilke mekanismer som er involvert.

Les også: Brystmelk eller morsmelkerstatning?

Men mødre blir uansett rådet til å amme barna sine i minst seks måneder: Med unntak av vitamin D inneholder morsmelk alt barnet trenger ernæringsmessig for normal utvikling de første seks måneder. Amming virker også inn på immunforsvaret, blant annet er det i melken antistoffer fra mor som beskytter barnet mot infeksjoner. Dessuten kan amming påvirke utvikling og modning av barnets eget immunapparat og ha andre positive langtidseffekter for helsen.

– Det er mye forskning som støtter de helsemessige fordelene av morsmelk, sier hovedforfatter av den nye studien, Efrat L. Amitay, ved University of Haifa School of Public Health i Israel til NY Times.

– Den inneholder antistoffer, naturlige drepeceller og alle typer aktive, levende stoffer som ikke kan produseres i en fabrikk, sier hun.

Les også: Amming øker barnets IQ 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.