Angst for matematikk

0
329
angst

Kari Røykenes (bildet) disputerer onsdag 23. september 2015 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: «Testangst hos sykepleierstudenter: “alternativ behandling”».

I Rammeplan for sykepleie (2008) står det i forskriftens § 4 at «Det skal gjennomføres minst en prøve i medikamentregning. For å bestå prøven må studenten ha levert en feilfri besvarelse». En test med et slikt krav kan defineres som en high-stakes test, dvs. en test som har stor betydning, fordi vesentlige avgjørelser fattes på bakgrunn av testens resultat.

 

Angst for matematikk

Hensikten med avhandlingen er for det første å kartlegge sykepleierstudenters testangst og selvoppfattelse i matematikk. Den viser at 44,3 prosent av studentene erfarte høy testangst og lav selvoppfattelse innen matematikk seks mnd. før test i medikamentregning fant sted.

For å imøtegå utfordringen høy testangst og lav selvoppfattelse representerte, ble studenter med disse utfordringene invitert til deltakelse i et undervisningsprogram tilpasset denne gruppen. For å få en ytterligere forståelse av denne gruppens forhold til matematikk, ble deres narrative om tidligere erfaringer i matematikk innsamlet og analysert tematisk. Analysen viste at mange erfarte utfordringer i overganger mellom barneskole/ungdomsskole og mellom ungdomsskole/videregående opplæring. Mange elever i klassen og uro samt hyppig skifte av lærer var noen av årsakene til utfordringene. I tillegg opplevdes fagstoffet som vanskeligere.

 

Avgjørende test

Deltakerne rapporterte  høyere selvoppfattelse i matematikk etter deltakelse i det tilpassede opplæringsprogrammet,  men  ingen reduksjon i testangst. Sykepleierstudenters tidligere erfaring i matematikkopplæringen er viktige for å forstå deres utfordringer i møte med den avgjørende testen, og derfor viktig i planlegging og gjennomføring av undervisningsprogram i medikamentregning.

Høy testangst bidrar til å svekke den kognitive kapasiteten en har til å tilegne seg kunnskap og det stilles spørsmål om hva som testes ved en high-stakes test i medikamentregning – kunnskap eller testangt? Blir ikke kunnskaper fulgt opp og etterspurt videre i studiet, representerer en slik vurderingsform en  fare for pasientsikkerheten.

 

Personalia:

Kari Røykenes er utdannet sykepleier (1984) og tok mastergrad i pedagogikk ved Norsk Lærerakadmi (2005). Hun har i en årrekke undervist ved Høgskolen Betanien hvor hun i tidsrommet 2010-13 var ansatt som stipendiat. Hun var i tillegg tilknyttet forskergruppen Undervisningprofesjonalitet ved UiB.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.