Åpner veien rett til fysioterapaut

0
188
Åpner veien rett til fysioterapaut
Åpner veien rett til fysioterapaut

– For pasientene betyr det at en unødvendig omvei blir fjernet, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.– Og for oss fysioterapeuter er dette et historisk øyeblikk. Endelig har vi oppnådd full anerkjennelse for vår kompetanse i å vurdere pasienter helhetlig og selvstendig.

  • Dette forslaget er i tråd med intensjonen med «pasientens helsetjeneste». For hvert år gis 450 000 pasienter behandling av de ca. 3400 fysioterapeutene som kommunene har inngått driftsavtaler med. I denne saken viser helseministeren også at han er lydhør for gode innspill til endringer av helsetjenesten, slår Hatlebrekke fast.

Rett til fysioterapaut

For pasienter med akutte muskelplager er det en stor fordel å komme raskt til fysioterapeut som kan undersøke, vurdere, gi råd og behandling. Dette kan bety kortere perioder med smerter og plager, kortere sykefravær, og sannsynligheten reduseres for at en akutt plage utvikler seg til å bli langvarig.

For pasienter med kroniske lidelser, som for eksempel revmatikere eller artrosepasienter, er det behov for fysioterapi i perioder. Disse pasientene kjenner selv når de har behov for fysioterapi, og for dem er det helt unødvendig å måtte via legen for å få den behandlingen de trenger.

Uten henvisning

Når pasienten ikke trenger henvisning, frigjøres noe av legenes tid, i en allerede presset hverdag. – Vi ser en åpenbar forpliktelse i fortsatt god  kommunikasjon og samhandling mellom behandlende fysioterapeuter og leger, understreker Hatlebrekke.

Erfaringene med direkte tilgang fra andre land er positive, og viser kortere sykefravær, kortere smerteperioder, færre behandlinger, kortere ventetid, færre henvisninger til spesialist og røntgenundersøkelser, mindre bruk av medikamenter, frigjøring av legenes tid, og sist – men ikke minst – fornøyde pasienter.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.