Apotek-nei til søndagsåpne butikker

0
278
søndagsåpne butikker
Boots apotek Bergen

Rundt halvparten av de ansatte har høyere utdanning i farmasi. Av de med høyere utdanning har over halvparten mastergrad eller høyere. Farmasøyter er attraktive på arbeidsmarkedet.

Allerede i dag er det mangel på farmasøyter i Norge. Dersom markedsforholdene gjør at apotek må holde søndagsåpent, fremstår apotek som en mindre attraktiv arbeidsplass for farmasøyter.

Det blir mer krevende for apotek å få tak i kvalifisert arbeidskraft. 

Søndagsåpne butikker er ikke løsningen

Staten stiller krav til bemanning i apotek. Farmasøyt må være tilgjengelig i hele åpningstiden. Tilgangen på farmasøyter er styrt av utdanningskapasitet, hvilket ikke berøres av forslaget.

Tilgjengeligheten til apotek er god i Norge, og er blitt kraftig forbedret de siste 15 årene. 

Omsetningen i apotek skiller seg fra annen detaljhandel på flere måter. ¾ av omsetningsverdien i apotek har opphav i resept fra lege.

Det er altså legens medisinske vurdering av pasienten som styrer etterspørselen av apotekenes kjernevirksomhet: håndtering av og veiledning om reseptpliktige legemidler.

Siden etterspørselen etter legemidler styres av legenes medisinske vurderinger av pasientenes behov, vil ikke søndagsåpent kunne føre til at salget i apotek øker i volum. 

Regulert av staten

Også prisene på ¾ av omsetningsverdien i apotek er regulert av staten. Andre bransjer kan kompensere økte kostnader ved søndagsåpent ved å øke sine priser, eventuelt i kombinasjon ved økt salgsvolum.

Apotekene kan ikke øke sine inntekter gjennom prisøkninger på prisregulerte varer. Søndagsåpent for apotek bør derfor ledsages av økt avanse på den prisregulerte delen av apotekenes salg. 

Mange apotek har lokaler i kjøpesentre, og kan bli pålagt av kjøpesentereier å holde åpent på søndager dersom forslaget vedtas.

Som påpekt over vil dette føre til økte kostnader for apotek, det vil være svært vanskelig å få tak i farmasøyter og annet helsepersonell til å bemanne apotekene slik regelverket krever, og det vil være vesentlig vanskeligere for apotek enn andre aktører å kompensere kostnadsøkningen med økt salgsvolum og/eller økte priser.

Apotekforeningen går derfor imot forslaget om søndagsåpne butikker

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.