Apper mot sykdommer

0
226

BeHealthyBeMobileDet internasjonale rammeprosjektet for mHelse – «Be He@lthy – Be mobile»,  gjennomføres over en 4-årsperiode i regi av WHO. Formålet med prosjektet er å benytte mobilbaserte verktøy og helseapplikasjoner (helseapper) som et ledd i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer.

 

Helsedirektoratet inviterer til et åpent møte der mer informasjon om mHelse-prosjektet og norsk deltagelse blir gitt. Videre presenteres hvilke muligheter for samarbeid og medvirkning vi ser for oss. Det åpnes for innspill og spørsmål fra deltagerne.

Verdens helseforsamling vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død på grunn av ikke-smittsomme sykdommer med 25 % innen 2025. Norge sluttet seg til denne globale målsettingen. En oppfølging av dette arbeidet er det internasjonale rammeprosjektet for mHelse «Be He@lthy – Be mobile», som med oppstart i 2013 gjennomføres over en 4-årsperiode i regi av WHO (World Health Organization) og ITU (International Telecom Union).

Formålet med «Be He@lthy – Be Mobile» er å benytte mobilbaserte
Norge har besluttet å delta i prosjektet «Be He@althy-Be Mobile». Hovedansvar for fremdrift vil ligge på myndighetshold i de enkelte deltagerland. Arbeidet skal organiseres som et tverrsektorielt partnerskap bestående av ulike interessenter fra myndigheter, privat sektor og frivillige organisasjoner.
Agenda:
  • Åpning ved Helse- og omsorgsdepartementet
  • Informasjon om ramme-prosjektet «BeHe@lthy-Be mobile» fra WHO og ITU
  • mHelse i Norge – Helsedirektoratet informerer
  • Innspill og spørsmål
  • Veien videre – Helsedirektoratet
  • Teknologirådet
  • IKT-Norge

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.