Assistert befruktning til beste for barna

0
333

BIOTEKNOLOGIRÅDET: Når samfunnet medvirker til at barn blir til gjennom assistert befruktning, har myndighetene et ansvar for at dette skjer på en måte som sikrer barnets interesser og rettigheter. Barnas beste er et viktig utgangspunkt når vi diskuterer hvem som skal få hjelp til å stifte familie gjennom assistert befruktning, hvilke behandlingsformer som skal tillates og hvordan hver enkelt søkers egnethet for slik behandling skal vurderes. Hvordan kan vi innrette tilbudet om assistert befruktning slik at det er til beste for barna som blir unnfanget?

 

Bioteknologirådet inviterer til debatt om barnets beste i forbindelse med assistert befruktning.

Assistert befruktning – hva er til beste for barna?

Tid: Torsdag 12. juni kl. 13.30–15.30.

Sted: Grand Hotel, Speilsalen, Oslo.

 

Innledere:

Bente Kvigstad Rønning, fagkonsulent ved Barne- og familieetaten, Oslo kommune

Anders Henriksen, jurist og seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, avdeling for kvalitet i barneverntiltak

Reidun Lauvstad, seksjonssjef i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, seksjon for adopsjon, mekling og regelverksforvaltning i avdeling for familie, forebygging og regelverksforvaltning

Wenche Mobråten, psykolog og avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, avdeling for familie, forebygging og regelverksforvaltning

Professor Turid Suzanne Berg-Nielsen, forskningsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Morten Magelssen, universitetslektor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.