Attføring på anbud

0
168
ATTFØRING PÅ ANBUD: Flertallet av ordførerne er skeptiske til at attføringstiltak legges ut på anbud, viser en ny undersøkelse. – Dette gir et klart signal til regjeringen om å utrede dette forslaget grundigere, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO.

NIVI analyse har på oppdrag av Attføringsbedriftene i NHO har spurt ordførere i kommuner som eier attføringsbedrifter om deres syn på anbudsutsetting av attføringstiltak. I rapporten kommer det fram at det er få respondenter som svært positive til anbudsutsetting. Generelt utrykker svarene usikkerhet og skepsis til bruk av anbud. Et flertall av ordførerne (52 %) er svært eller ganske negative til å anbudsutsette dette området. 21 % vet ikke mens 4 % er svært positiv og 24 % er ganske positive.
– Denne undersøkelsen viser at det er stor usikkerhet og mye uenighet om statsrådens forslag. Det er direkte uansvarlig å innføre markedsbaserte løsninger i større grad på dette området uten å drøfte dette helhetlig og bedre enn det som er gjort i høringsforslaget. Jeg håper at statsråden tar signalene fra kommune-Norge på alvor og legger regjeringens utredninger inn i den stortingsmeldingen som kommer, snarere enn å snikinnføre dette bakveien, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO. Han viser til at Eriksson som opposisjonspolitiker var tydelig motstander av anbud på dette feltet, men har nå snudd.
– Uansett hva man måtte mene om mer eller mindre anbud på attføringsområdet, er det heftet stor usikkerhet med forslaget. Statsråden burde heller startet opp med reelt å forenkle tiltakssystemet gjennom å kutte ned ventetider før og mellom attføringsprogrammer. Men dette kommer kanskje i stortingsmeldingen hvor også spørsmålet om markedsbaserte løsninger på attføringsområde hører hjemme, sier Leikvo

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.