Autismeforeningen fyller 50

0
121
Autisme

Anerkjente internasjonale og nasjonale foredragsholdere deler sin kunnskap og erfaringer fra sitt arbeid med autisme. Både forskere, klinikere, familiemedlemmer av personer med autisme og en person med autisme holder foredrag.

Autismeforeningen ble startet av fagpersoner sammen med engasjerte foreldre til barn med autisme og har i dag ca 5000 medlemmer med fylkeslag i alle fylker. Foreningen har spilt en viktig rolle i å utvikle fagmiljøet innen autisme i Norge og har hatt stor betydning for oppstart av helse- og opplæringstilbudet for barn med autisme.

 

Autismeforeningen

Autismespekterforstyrrelser omfatter autisme i forskjellige varianter eller typer, og omtales vanligvis med den internasjonale forkortelsen ASD (Autism Spectrum Disorders). Variantene grupperes etter hvilke symptomer som forekommer samtidig hos den enkelte person, og kalles derfor syndromer. Eksempler er barneautisme, Asperger syndrom, Retts syndrom og Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. I dag har ca 1% av befolkningen en autismespekterforstyrrelse (ASF), og Autismeforeningen i Norge arbeider for rettigheter, åpenhet rundt diagnosen, hjelp og kompetanseheving for barn og voksne med en ASF.

I 50 år har Autismeforeningen vært en god støtte for familier og personer som lever med autisme. Forskning og kunnskap har sørget for at samfunnet i dag anerkjenner autisme som diagnose og vanskene det medfører. I dette arbeidet har foreningen hatt en aktiv rolle. Det er likevel mange som opplever mangel på hjelp og støtte mer enn 75 år siden den første diagnosen kom. Arbeidet til foreningen fortsetter med å gi viktig informasjon og støtte til både familier og til samfunnet forøvrig.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.