Bærekraftig helsefinansiering

0
307

To høynivå arbeidsgrupper som ble opprettet for å undersøke sentrale spørsmål innen styring og finansiering av global helse, har publisert sine anbefalinger i rapporter fra Centre on Global Health Security ved Chatham House. Chatham House er det britiske utenrikspolitiske instituttet.

fbe926fd37Finansieringsgruppen, som ledes av John-Arne Røttingen fra Folkehelseinstituttet, undersøkte hva som må gjøres for å skaffe et globalt rammeverk for å oppnå universell helsedekning gjennom bærekraftig helsefinansiering. 

Ressurser er avgjørende for å bedre helsestatus og helsesystemer. Det er først når disse ressursene er tilgjengelige, og blir bevilget på en klok måte, at folk kan få helsetjenester som er av høy kvalitet og ikke forårsaker økonomisk ruin. 

Felles utfordringer setter slik fremgang i fare i land verden over, spesielt i lav-og mellominntektsland. Disse utfordringene er ikke bare vanlig i disse landene, men også på tvers av landegrensene, slik at det derfor er nødvendig med kollektiv handling på global skala. Nærmere bestemt etterlyser rapporten et avtalt og samstemt rammeverk for global helsefinansiering, som kan sikre tilstrekkelig og bærekraftig finansiering, og som kan mobilisere og bruke disse midlene på en effektiv og rettferdig måte. 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.