Kommer bakrus på jobb og er sløve


Helseinfo
Publisert 19.08.2014

Én av fem har sett kolleger sløve på jobb på grunn av bakrus én eller flere ganger siste år, viser en fersk undersøkelse, skriver HMS-Magasinet.

– Rus i arbeidslivet rammer liv og helse og representerer store kostnader for arbeidslivet. Mange virksomheter jobber godt rusforebyggende, men denne undersøkelsen viser at vi fortsatt har en vei å gå når det gjelder holdninger og bevissthet, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

Løsningen er kjøreregler

Å komme sløv på jobb grunnet bakrus kan bety økt risiko for arbeidsulykker, nedsatt produktivitet og svekket omdømme. Løsningen kan derimot være enkel.

– Vi anbefaler at ledere og medarbeidere snakker sammen og utarbeider et sett med kjøreregler som sier hva som er greit og ikke greit i arbeidstiden og i sosiale jobbrelaterte situasjoner, sier Ege.

Disse kjørereglene bør spesifisere hva som skjer dersom de ikke overholdes, tydeliggjøre leders rolle ved bekymring for en ansatt, samt konkretisere rutiner for hjelp til medarbeider med rus og avhengighetsproblemer.

Arbeidslivet som rusforebyggende arena

Undersøkelsen ble presentert på et toppledermøte torsdag denne uka om arbeidslivet som rusforebyggende arena. hvor helseminister Bent Høie og arbeidsminister Robert Eriksson deltok. Den er gjennomført av Akan kompetansesenter, Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan, og alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

Helseinfo

Helseinfo

Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.
Helseinfo

Latest posts by Helseinfo (see all)


SISTE NYTT