Bedre måter for påvisning av lymfekreft

0
306
Ellen Berget

Undersøkelser av arvestoffet, også kalt molekylære analyser, er verdifulle hjelpemidler for påvisning av lymfekreft. I de analysene som gjøres, undersøkes ofte gener som koder for immunoglobuliner, altså de antistoffene som kroppens forsvarssystem produserer. Disse genene er også viktige i utviklingen av ondartede lymfeceller. Ellen Berget sitt doktorgradsarbeid dreier seg om hvordan diagnostikken av follikulære lymfom kan gjøres mer presis ved forbedret undersøkelse av immunglobulin-gener.

Analyse av immunglobulin-gener kan si noe om lymfecellene er klonale, det vil si identiske. Dette er et tegn på at de er ondartede. Et slikt resultat kan være helt avgjørende for at legen konkluderer med at pasienten har lymfekreft. I arbeidet beskriver Berget en forbedret metode for påvisning av klonalitet i vevsprøver tatt ved mistanke om lymfekreft. I utredning av lymfompasienter inngår også undersøkelse av benmarg for å bestemme hvor langt sykdommen er kommet. Berget kunne med sin metode påvise klonalitet i benmargen hos flere pasienter med follikulært lymfom der tidligere undersøkelser hadde vært negative. Dette ble satt i sammenheng med reduserte leveutsikter, og Berget foreslår derfor å inkludere klonalitetsanalyser rutinemessig ved benmargsutredning av disse pasientene. I den siste delen av arbeidet ble immunglobulin-gener undersøkt ved DNA-sekvensanalyse i svulstprøver. Berget fant at aktivitet av bestemte grupper av immunglobulin-gener var forbundet med redusert overlevelse. Resultatet tyder på at slik sekvensanalyse kan bidra i bestemmelse av leveutsiktene ved follikulært lymfom.

 

Personalia:

Ellen Berget (f 1974) er opprinnelig fra Hokksund. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2000, og ble godkjent spesialist i patologi i 2011. Hun arbeider nå som overlege ved Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet ble utført i perioden 2008-2014 ved Gades laboratorium, Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen og Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssykehus. Veiledere har vært Olav Karsten Vintermyr, Anders Molven og Lars Helgeland

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.