Bedre seksualundervisning i grunnskolen

0
715

Når den årlige kampanjen starter denne uka, kommer rundt 50 000 av landets grunnskoleelever til å få undervisning fra «Uke 6».

​Nordiske undersøkelser og kunnskapsoppsummeringer viser at ungdom og unge voksne mener de har fått for lite seksualundervisning i skolen og at de mangler handlingskompetanse på sentrale områder knyttet til seksualitet.

Støtter «Uke 6»

– Ungdommer ønsker mer konkret kompetanse i å forebygge og handle i seksuelle risikosituasjoner, og ønsker særlig mer kunnskap om forhold det er vanskeligst å snakke om – seksuelle følelser, tekniske forhold ved samleie, ulike former for seksualitet og seksuelle identiteter.

Helsedirektoratet støtter «Uke 6» fordi de gjør et viktig arbeid for å gi tilpasset seksualundervisning på ungdommens premisser, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen.

Trening i å mestre vanskelige situasjoner

Gjennom enkle klasseromsøvelser, diskusjoner og nettside for lærere og elever, skal ungdom lære om seksualitet og få trening i å mestre viktige forhold i seksuelle situasjoner. I «Uke 6» kan barn og ungdom diskutere og reflektere over temaer som identitet, selvtillit, normer og forventninger, mangfold og respekt.

Praktiske ferdigheter og kondombruk

Men også praktiske ferdigheter står på programmet. For eksempel hvordan bruke kondom, hvordan snakke med partner om kondombruk og hvordan få tak i gratis kondomer. Hvert år inkluderes et nytt temaområde i «Uke 6». I 2015 legges det opp til seksualundervisning med tverrfaglig innfallsvinkel, med vekt på drøfting av ulike emner knyttet til seksualitet, kropp, følelser, grenser og mellommenneskelige relasjoner.

«Uke 6, 2015» inneholder også et eget materiell om temaet «Familier». Elevene får mulighet til å diskutere og reflektere rundt det mangfold av familieformer som finnes, og på forestillinger, normer og visjoner om «den gode familien». Kampanjen har så langt har lagt til rette for undervisning for 7.–10. trinn. Nytt for i år, er at den tilbyr læringsmateriell tilpasset fra 4. trinn.

Kampanjen er en samfinansiering mellom Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, og Helsedirektoratet.

Dette er «Uke 6»Årlig tilbys gratis undervisningsmateriell til grunnskolens 4.–10. trinn. I tillegg er det en egn nettside til elever på 7.–10. trinn med informasjon og aktiviteter, og mulighet til deltagelse i kampanjeuka – uke 6.

I tillegg til et grunnmateriell, er det hvert år et nytt tema som får ekstra oppmerksomhet. Emner det har vært rettet spesielt oppmerksomhet til i «Uke 6» tidligere, er «Kjønn, betyr det noe?» (2014), «Mine og dine grenser» (2013), «Å være seg selv» (2012) og «Ditt liv, ditt valg, din kropp» (2011).

Undervisningsopplegget har en bred innfallsvinkel og skal gjøre det enklere for undervisere å arbeide med relevante kompetansemål i blant annet naturfag, samfunnsfag, RLE og norsk. I tillegg er det øvelser som kan brukes i kunst og håndverk, og musikk.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.