Bedre tider for blinde og svaksynte

0
92
.

Hva
Talestyrt informasjonstjeneste for sanntids avgang- og ankomsttider for togtrafikk.

Tilgjengelig for alle
Jernbaneverket lanserer en telefonløsning utviklet spesielt for blinde og svaksynte, men løsningen er tilgjengelig for alle. Telefonløsningen er et godt supplement til Jernbaneverkets app Togtider, persontogselskapenes apper, samt hjemmesider og trykte rutetabeller.

Dekker alle 337 stasjoner
-Med denne løsningen kan man få rutetider for alle våre 337 stasjoner bare man har en telefon for hånden, forteller kunde- og trafikkinformasjonssjef Victor Hansen i Jernbaneverket.

Hvordan fungerer det?
Du ringer 02009 og følger anvisningene du får. Du oppgir så navnet på stasjonen du ønsker opplysninger om og får opplest avgangs- og ankomsttider samt hvilket spor toget er satt opp fra.

Opplest informasjon sendes til kundens mobiltelefon som SMS. Ved å benytte mobiltelefon med funksjonenVoiceover, får kunden tilsendte SMS opplest.

Hensyn til dialekter
Løsningen tar også hensyn til ulike dialekter og uttale av stedsnavn.
–Vi har brukt en del ressurser på å få løsningen dialekt-sensitiv. Stasjonsnavnet “Stjørdal” har vi for eksempel måtte lese inn i to-tre varianter, forklarer Hansen.

Blindeforbundet ønsker løsningen velkommen
Seksjonsleder Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund ønsker nyvinningen velkommen.

-Vi er glade for at Jernbaneverket nå lanserer dette. Vi tror mange vil bruke tilbudet, og vi gleder oss til å være med å utvikle det videre, sier Fuglerud.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.