Beredskapslager for legemidler

0
564

Grossister blir fra 1. januar 2016 forpliktet til å holde et beredskapslager for legemidler til bruk i primærhelsetjensten, melder Legemiddelverket.

Beredskapslageret skal inneholde mye brukte legemidler som for eksempel blodfortynnende legemidler og legemidler til behandling av diabetes, allergisk sjokk, HIV og tuberkulose.

Plikten gjelder grossister som selger legemidler til apotek i Norge. Beredskapslageret skal tilsvare to måneders ordinær omsetning og kommer i tillegg til det lageret grossisten ellers ville hatt – som regel for én måned. Grossistene må holde et lager på minst tre måneder av sin ordinære omsetning av de aktuelle legemidlene. Grossistenes kostnader ved lagerhold kompenseres ved at maksimal innkjøpspris for apotek heves med 1% for de aktuelle legemidlene fra samme dato.

Se forskriftsendringen og liste over aktuelle legemidler.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.