Nå blir det billigere å adoptere

0
194

I årets statsbudsjett er det vedtatt at den statlige støtten til familier som adopterer, økes til folketrygdens grunnbeløp (1G): kr 88 370. Det er en økning fra fjorårets tilskudd (kr 46 920) på over 41 000 kroner. Det vil være kjærkomne penger for familier som allerede har store utgifter i forbindelse med en utenlandsadopsjon.

Adopsjonsstøtten ble innført i 1992 for å gjøre det mulig for flere å adoptere. Støtten har gått opp og ned over tid og har verken gjenspeilt den generelle prisutviklingen i Norge eller de stadig økende adopsjonskostnadene. De norske adopsjonsforeningene har siden 2003 stilt krav om å knytte adopsjonsstøtten til folketrygdens grunnbeløp – for å gjøre utgiftene mer forutsigbare for familier i etableringsfasen.

Billigere å adoptere

Siden 2003 har de norske adopsjonsforeningene drevet ulike kampanjer for å oppnå sitt mål, sist gjennom Facebook-kampanjen Øk adopsjonsstøtten. Siden 2005 har det vært flertall for kravet blant stortingspartiene, men dette ble ikke prioritert. Først i 2014 bidro Kristelig Folkeparti og Venstre til å gjennomføre valgløftene – under forhandlingene om statsbudsjettet for 2015.

Adopsjonsforum håper at flere nå vil få muligheten til å bli foreldre gjennom internasjonal adopsjon. Fremdeles finnes det mange barn i verden som trenger en familie. Og Norge har gode foreldre til dem!

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Vårt utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom vår bistandsavdeling Bistand for barn, støtter vi også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.