Billigere krisetelefon

0
123
Han ble på første arbeidsdag hevet inn i stress-testing av det nye systemet, og fikk sammen med alle ansatte i den landsomfattende sammenslutningen med 12 sentre, bekreftet at systemet virker. Tirsdag kl 10 åpnet det nye nummeret. Det gamle 815-nummeret ble byttet ut med 22 40 00 40. Nå er det bare å rope denne nyheten ut så høyt og tydelig som mulig.

«Vi gjør denne endringen av en grunn – det er for at det skal bli billigere for folk som trenger noen å snakke med, å ta en telefon og møte et menneske som har tid til å lytte», sier den nye generalsekretæren Leif Jarle Theis. « Vi har lyttet til innringerne. De ville ha et billigere tilbud og vi vet det bokstavelig talt kan være livsnødvendig. Nå vil det for noen til og med bli gratis å ringe, avhengig av hvilket abonnement de har».

Årlig besvarer Kirkens SOS mer enn 177.000 telefoner og til sammen ca 14.000 chat og sos-meldinger (anonymisert e-post). Med ca 900 frivillige og over 30 ansatte, sikrer Kirkens SOS denne telefontjenesten for mennesker som opplever en føleslesmessig krise og at livet kan være i ferd med å gå i svart. I fjor handlet ca 50 % av alle chat-samtaler om selvmord og 30 % av SOS-meldingene. På telefonen ble det snakket om selvmord i ca 15 % av samtalene.

«Altfor mange mennesker tar sitt eget liv og vi vet at mange flere enn vi tror, har tanker om det.  Temaet er tabu, men Kirkens SOS vil være et lavterskel samtaletilbud for dem som går med selvmordstanker. Telefonen skal være et sted der det er lov å snakke om ønsket om ikke å leve. Det å vite at det er et medmenneske som er der når en ringer og har tid til å lytte og at den urolige får lov å snakke om sine tanker og sine planer om å gjøre det slutt, – det redder liv», sier Leif Jarle Theis, « og da må prisen på samtalen ikke være det som hindrer folk å ta den livsviktige telefonen».

I årene fremover vil Kirkens SOS arbeide med å styrke kunnskapen om Kirkens SOS og gjøre tilbudet enda mer tilgjengelig for folk.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.