BLINDE AV DIABETES

0
448

En komplikasjon som ofte følger av diabetes er netthinneskader og i verste fall blindhet. Standarden på diabetes-omsorgen kan måles ved å se på antall operasjoner i øyet som følge av komplikasjoner ved diabetes. I Norge har vi en høyere forekomst av slike operasjoner enn i Sverige.

Verdens synsdag er innstiftet av Verdens Helseorganisasjon, og Norges Blindeforbund har tradisjon for å markere den med øyefaglig program.

Overlege ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus Ullevål, Dag Fosmark vil holde et foredrag om hvordan unngå øyekomplikasjoner som følge av diabetes.

– Jeg har lenge skammet meg over manglende systematisk screening for diabetisk øyesykdom. Én operasjon er én for mye, sier øyelege Dag Fosmark ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Vi får møte Truls Storm Jansen som ble blind av diabetes og det blir panelsamtale med øyelege, optiker, allmennlege samt statssekretær Anne Grethe Erlandsen, og Trine Skei Grande som selv har diabetes.

 

Tre krav mot unødvendig blindhet
For å unngå at flere mennesker i Norge blir unødvendig blinde, har Norges Blindeforbund tre krav: 1) Vi vil ha screening av netthinnen til alle som er rammet av diabetes, etter internasjonale retningslinjer. 2) Vi vil ha et nasjonalt synsregister og 3) vi vil at Norge også internasjonalt skal bidra til at folk ikke blir unødvendig blinde ved å følge opp Vision 2020 som vi har sluttet oss til.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.