Kan gi blod etter akupunktur

0
472
Kan gi blod etter akupunktur
Blodgiving
Tidligere måtte du vente i seks måneder før de kunne gi blod, hvis ikke behandlingen var utført av autorisert lege.
Nå er blodforskriften endret slik at du kan gi blod, hvis behandlingen er gitt av autorisert helsepersonell. Hvis behandler ikke er autorisert helsepersonell, må du fortsatt vente i seks måneder før du kan gi blod.
Forskriftsendringen er fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet og trådte i kraft ved kgl.res 28. november 2014.
Lenke til forskriftsendringen på Lovtidende: Lovtidende
Se også pressemelding fra HOD om forskriftsendringen: pressemelding fra HOD.
Som følge av forskriftsendringen vil 7. utgave av veilederen for transfusjonstjenesten bli endret (punkt 5.4.4 om risikosituasjoner for smitte som gir tidsbegrenset utelukkelse fra blodgivning). Helsedirektoratet vil forberede endringen og informerer transfusjonstjenesten når dette er på plass.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.