Bra med bistandsprosent

0
182
Illustrasjonsfoto.

Det har vært et politisk flertall for at vi som verdens rikeste land skal bruke minst en prosent av vårt bni på internasjonal bistand. Norsk Folkehjelp er glad for at Venstre og Krf har fått dette tilbake på budsjettet. Samtidig er dette desverre ikke nok for å svare ut de ekstraordinære krisene verden står overfor. Her savner vi minst en milliard til nødhjelp.

Bra med reversering av kutt til barnehager for asylbarn og Norsk Folkehjelp setter også pris på at Krf/Venstre har klart å reversere de foreslåtte kuttene til informasjonstøtten og at penger til drift av Fagforbundets og Norsk Folkehjelps au-pair senter er på plass.

Vi er glad for at 500 flere flyktninger kan få komme på regjeringens kvote, men når vi vet at over 13 millioner syrere er på flukt, vil det si at vi tar imot 0.1 promille av de syriske flyktningene, mens svenskene alene har tatt imot 25000. Samtidig vet vi at nabolandene rundt Syria ikke har kapasitet til å hjelpe alle, og får ikke den bistand og avlastning fra det internasjonale samfunn som trengs for å takle krisen, sier Liv Tørres. – Derfor er dette antallet pinglete og et uttrykk for lite gjestfrihet.

Asylsøkerne som kommer til Norge får stadig verre forhold. Regjeringen reduserer med dette budsjettet livsoppholdssatsene for asylsøkere i mottak. Det rammer de som venter på svar i mottak og de som allerede har opphold. Allerede i dag er satsene for økonomiske ytelser uverdig lave, sier Tørres, som heller ikke er imponert over regjeringens satsing på integrering i Norge.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.