BRED NOMINASJON TIL JENTEPRISEN

0
334
– Årets nominerte viser bredden og mangfoldet i det arbeidet som gjøres rundt i landet vårt for å bedre jenters situasjon i Norge og internasjonalt. Dessverre er det altfor mange jenter i verden som ikke får oppfylt sine grunnleggende rettigheter. Nå ønsker vi å løfte fram de ildsjelene i Norge som jobber for å gjøre noe for disse jentene, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.
FNs Jentedag 11. oktober

Jenteprisen blir delt ut hvert år av Plan Norge på FNs Jentedag 11. oktober. Prisen går til en person, gruppe eller organisasjoner i Norge som har gjort en særskilt innsats for å bedre situasjonen for jenter her hjemme eller internasjonalt. Nominasjonsprosessen har vært åpen og det har kommet inn nominasjoner fra fagmiljøer og enkeltpersoner fra hele landet. I år deles Jenteprisen ut på et arrangement i Kulturkirken Jakob lørdag den 11. oktober kl. 15.30.

– Nå skal juryen vurdere de nominerte. Det er mange gode kandidater, så det blir spennende hvem juryen kårer som vinner av årets Jentepris, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.

 

Juryen

Juryen består av Knut Storberget (leder), idrettsutøver Birgit Skarstein, EAT-initiativtaker, lege og miljøaktivist Gunhild Stordalen, tidligere seksjonsleder i Politiet Hanne Kristin Rohde filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen, barneombud Anne Lindboe og URO-representant Fredrik Kroken. De har alle engasjert seg i arbeid mot diskriminering av jenter, og jobbet for å fremme rettferdighet og like muligheter for alle, uavhengig av kjønn.

— Prisen er viktig fordi den gir oppmerksomhet til arbeidet for å sikre alle jenter deres rettigheter, som beskyttelse mot vold og overgrep. Dette er en sak jeg brenner for, og med prisen mener jeg vi kan inspirere andre til å støtte dette arbeidet, sier Storberget.
Jurylederen har selv vært en pådriver i arbeidet for å stoppe vold mot kvinner, både i Norge og internasjonalt gjennom «UNiTE to End Violence against Women».

Nominerte
De nominerte til Jenteprisen i år er:
• Anita Krohn Traaseth – Forbilde for jenter ved å være åpen og inkluderende
• Bitten Schei (Mother Courage) – Hjelp til jenter i Uganda
• Dina Stiftelsen – Omsorg for voldtatte og voldsutsatte jenter
• Faten Mahdi Al-Hussaini – Mot til å tale voldshandlinger og ekstremisme i mot under IS-markering
• Gina Ihasee, Gloria Owoses, Nnakaenyi K. Eribe, Gina Lende, Tajudeen Akinyemi og Kate Imafidon – Initiativtakere til demonstrasjon for de bortførte skolejentene i Nigeria og #BringBackOurGirls
• Gina Berre – Kamp mot nedleggelse av ungdomshuset Lagre i Namsos
• Gunhild Vehusheia, Arna Meifjord og Leirfjord (Kvinneuniversitetet Norden) – Utviklet høyskolekurs på vold mot kvinner
• Hjelpetelefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (Røde Kors)
• IMDis arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting
• Kompetanseformidlingen – Øke andel kvinner med ulik etnisk bakgrunn i media
• Lene Marlin – Åpenhet rundt psykiske lidelser
• Linda Bakke (FMSO) – Styrket hjelpetilbudet til overgrepsutsatte jenter – og gutter
• Lisa Arntzen (Dixi) – Bekjempelse av vold og voldtekt
• Madeleine Schultz – Spredning av feministiske verdier til unge jenter gjennom Bologgkollektivet «Under Arbeid»
• New Chance – Arbeid for utsatte kvinner og barn i Kongo
• Runi Børresen – Forebygging av spiseforstyrrelser
• Safia Abdi Hasse – Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
• Seif- Hjelp til selvhjelp for innvandrere og flykninger
• Susanne Kaluza – Debatt omkring forslaget om reservasjonsrett for henvisning til abort

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.