Busspromille med positive ringvirkninger

0
130
Denne siste hendelsen har på nytt aktualisert alkolås, og har gjort at flere selskaper nå installerer alkolås i sine busser.

– Nå er det på nytt satt fokus på farene og katastrofepotensialet i en ulykke. Vi er glade for at busselskaper reagerer med å ønske alkolåser i sine busser for å forsikre passasjerene om at dette midlet også tas i bruk for en trygg transport, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fungerende generalsekretær i MA – rusfri trafikk og livsstil.

– MA har lenge etterlyst alkolås på alle skolebusser og annen persontransport. Da Stortinget vedtok den nye Nasjonal Transportplan i juni 2013 ble regjeringen bedt om å arbeide med et nasjonalt påbud om alkolås på alle skolebusser. Siden har det ikke skjedd noen ting, sier Fjellvang Kristoffersen.

 

Stadig vekk

Det var passasjerene som varslet politiet om at de mistenkte at sjåføren som kjørte ekspressbussen fra Stavanger til Oslo virket påvirket og sløv. Da Utrykningspolitiet ganske snart stoppet bussen mellom Kristiansand og Lillesand opplyses det at sjåføren virket tydelig beruset, og blåsetesten på stedet viste ulovlig høy promille.

– En alkolås på bussen ville forhindret en slik situasjon, som er svært beklagelig for alle parter, sier Fjellvang Kristoffersen.

– Det er dessverre ikke lenge siden forrige gang en buss ble stoppet med en alkoholpåvirket sjåfør bak rattet og med skremte passasjerer. En alkolås vil på en effektiv måte forhindre sjåføren i å få startet bussen slik at vedkommende ikke kan få kjørt av sted.

 

Installerer alkolås

De siste årene har en håndfull fylkeskommuner innført alkolås på skolebusser gjennom å stille krav i anbudsrundene. Dette er etter eget initiativ. MA har gjort en undersøkelse som viser at mange fylkeskommuner inntar en velvillig holdning til å få med alkolås i fremtidige planer for anbud på skolebusskjøringen. Foreløpig inntar de imidlertid en avventende holdning.

Selv om et nasjonalt påbud om alkolås har latt vente på seg, har i tillegg noen busselskaper allerede innført alkolås på eget initiativ. Denne siste hendelsen på Sørlandet har på en dramatisk måte aktualisert problemet og gjort at flere har signalisert at de vil innføre alkolås på sine kjøretøyer.

– Det virker som om alle – fra passasjerene til sjåførene og busselskapene – er positive til alkolås. Nå må myndighetene gjennomføre de vedtakene som er nødvendige for at alle på skoleskyss og andre bussruter kan føle seg helt sikre, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.