Cellenes og sykdommens verden

0
70

Solfrid Sagstad har i sitt doktorgradsarbeid forsket på hvordan cellenes omgivelser og mikromiljø påvirker oppbygning og funksjon av både frisk og sykt (patologisk) vev.

De utallige spesialiserte cellene som utgjør kroppen vår lever i helt spesifikke og isolerte små nisjer, kalt mikromiljøer. Den karakteristiske oppbygningen og sammensetningen av dette mikromiljøet påvirker cellenes funksjon, og forskning på dette området kan derfor gi oss viktig kunnskap i forståelsen av sykdomsutvikling, som ved for eksempel kronisk inflammasjon. Kronisk inflammasjon har vist seg å kunne skape et mikromiljø som favoriserer utviklingen av kreft, og økt kunnskap om hvilken betydning de ulike komponentene i mikromiljøet har under en slik utvikling kan bidra til økt forståelse av sykdommen.

Solfrid Sagstad har i sin forskning blant annet utviklet en ny metode for å karakterisere mikromiljøets organisering og struktur. Slik informasjon om vevets sammensetning kan være et viktig bidrag ved for eksempel beregning av medikamentopptak i kreftvev. Studiet har også gitt ny viten vedrørende rollen til lymfekar i mikromiljøet under utviklingen av kreft. Et mikromiljø med redusert antall lymfekar gav en markant økning i tumorvekst og analyser av kreftens mikromiljø indikerte en redusert evne til bekjempelse av kreft (grunnet færre lymfekar). Disse resultatene kan være av betydning vedrørende terapeutisk strategi og kreftbehandling der fokus er på reduksjon av lymfekar rundt tumoren.

 

Personalia:

Solfrid Sagstad, født 26.06.1980, er opprinnelig fra Rjukan i Telemark, men har siden 1999 studert ved Universitet i Bergen. Hun fullførte sin master i human og eksperimentell fysiologi i 2006, ved Institutt for Biomedisin under veileder prof. dr. med Olav Tenstad. I perioden 2007-2014 har hun vært stipendiat ved Institutt for Biomedisin under veiledere Prof. Dr. med Helge Wiig, Prof. Dr. med Olav Tenstad og Dr. med Hans Petter Eikesdal.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.