Derfor er vi borte fra jobben

0
201

Sykefraværstallene for tredje kvartal i år viser at det er klare kjønnsforskjeller når det kommer til sykemeldingsårsak. Muskel- og skjelettlidelser troner øverst på listen over flest sykefraværsdagsverk, med bare en nedgang på 1,1 prosent fra samme kvartal i fjor. På andreplass finner vi psykiske lidelser.

Beste investeringen vi kan gjøre

Hele 39,9 prosent av det legemeldte sykefraværet skyldes muskel- og skjelettplager, noe som er dobbelt så mye som kategori nummer to på listen. Men når kvinner i størst grad sykemelder seg på grunn av psykiske lidelser, har flere menn problemer med muskel- og skjelettsystemet.

– Menn er ikke nødvendigvis mer utsatt enn kvinner, men i de eldre aldersgruppene finner vi flest menn, spesielt med rygglidelser. Årsaken er at de ofte har fysisk hardere jobber hvor de løfter tungt. Det er klart at hvis du da får vondt i muskel- og skjelettsystemet, blir det mer sykemelding, sier professor Even Lærum, spesialist i muskel- og skjelettlidelser og leder for Vertikal Helse sitt medisinske fagråd.

Han har gjort en rekke studier på muskel- og skjelettproblematikk, og mener at alle kan og bør gjøre enkle, preventative øvelser daglig.

– Smerter og ubehag i muskel- og skjelettsystemet er det som helt klart plager flest og koster mest for samfunnet. I løpet av livet har mellom 60 og 80 prosent av befolkningen opplevd ryggplager. Halvparten av oss har kjent på det i løpet av det siste året, og én av fem har til en hver tid en rygg som krangler. Dette ser vi noe mer hos menn, mens mellom 30 og 50 prosent av oss, de fleste kvinner, har opplevd smerter i nakken de siste 12 månedene. Totalt koster koster muskel- og skjelettsykdommer den enorme sum av rundt 70 milliarder kroner.

– Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge. Med noen enkle øvelser i tillegg til å være i variert fysisk aktivtet, gjør vi den viktigste investeringen vi kan gjøre i vår egen helse når det gjelder muskel og skjelett, sier han.

Fem anbefalte øvelser

Rygg, nakke og skuldre er spesielt utsatte områder, og bør få ekstra mye oppmerksomhet og pleie. Med disse øvelsene minsker du derfor sjansen for smerter:

  • Pust godt inn, hev skuldrene godt opp mot ørene, før skuldrene bakover og senk ned mens du puster ut. Gjenta øvelsen fem ganger.
  • Rotér hodet langsomt fra side til side, deretter gjør du en sidebøy der du strekker hver side av nakken slik at du fører hvert øre ned mot kulderen.
  • Strekk armene i været og bøy til hver side. Utfør denne øvelsen fem ganger til hver side.
  • Bøy armene opp foran deg i skulderhøyde med albuene ut mens fingertuppene møtes. Roter deretter fra side til side. Gjenta øveslen fem ganger til hver side.
  • Reis deg og gå rundt når du snakker i telefonen.

Liten nedgang fra i fjor

– Hvilke øvelser som passer deg best er veldig individuelt og selvfølgelig avhengig av hva slags arbeid du har. For en som sitter mye stille foran en dataskjerm vil jeg anbefale å bevege og strekke seg hver til hver annen time, sier professor Lærum. Han oppfordrer derfor til tilpasset aktivitet.

Som en del av den medisinske kompetansebedriften Vertikal Helse sitt fagråd ser han de samme tendensene som rapporten fra NAV. Tall fra 2013 viser at hele 75 prosent av alle voksne i Norge plager med muskel og skjelett i løpet av en måned, og korsryggplager er den største årsaken til sykefravær. Sykefravær grunnet muskel- og skjelettlidelser har likevel en liten nedgang, mens psykiske lidelser øker tilsvarende.

– Muskel- og skjelettlidelser er skyld i nesten 40 prosent av sykefraværet og over 30 prosent av uføretrygdene som utbetales. Samtidig er det også det klart største organsystemet vi har. Det er mange årsaker til at folk er borte fra jobben – for eksempel trivsel på jobb, hvor krevende arbeidet er, hvor mye man beveger seg, samt situasjonen på arbeidsmarkedet. Sykefraværstallene gjenspeiler dette, avslutter han.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.