Designere hindrer livstruende nedkjøling

0
190

Prisene ble delt ut 15. april på Designdagen i Oslo, et årlig arrangement i regi av Norsk design- og arkitektursenter. Konkurransen Unge talenter setter fokus på unge og fremadstormende designere. 

 

– De fire vinnerprosjektene favner bredt innen flere designfelt som møbel-, industri-, og tjenestedesign. Flere samarbeider allerede med tunge aktører innen offentlig og privat sektor. Vi tror dette er prosjekter som innen kort tid vil gjøre hverdagen lettere og tryggere for mange, sier Caroline Olsson, prosjektkoordinator for Unge talenter.

 

Hun er ikke i tvil om at vinnerne er kommende profiler innen design her i landet:

 

– Det er svært høyt nivå på prosjektene. De er gjennomarbeidet, troverdige og holder høy kvalitet. Vinnerne har en tydelig ambisjon om å realisere prosjektene til å bli noe mer enn skoleprosjekter. Dette er designere som vil være med på å prege bransjen i årene som kommer, sier Olsson.

 

Livreddende varme 

Studentene Øystein Helle Husby, Per-Johan Sandlund og Linda Natalia Tunheim står bak det samfunnsnyttige prosjektet WARM, et produkt som faktisk kan redde liv.

 

– I løpet av studietida ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) kom vi i kontakt med selskapet Otivio, som hadde jobbet med å øke blodgjennomstrømmingen i skadde pasienter ved hjelp av pulserende vakuum. Otivio ønsket å se på hvordan denne teknologien kunne behandle alvorlig nedkjølte pasienter, og dette var grunnlaget for prosjektet. Vår jobb besto i å finne en måte å bruke denne teknologien til å behandle hypotermi eller nedkjøling ved blødninger, sier AHO-student Øystein Helle Husby.

 

Husby og medstudentene designet en innretning som bruker pulserende vakuum og varmeteknologi for å øke sirkulasjonen samt aktivt varme opp blodet. Behovet for et slikt produkt er betydelig. Blødende pasienter havner raskt i en ond sirkel, der blodtap fører til nedkjøling og koagulasjonssvikt.

 

– Vi innså raskt at dette er en alvorlig trussel som ikke er adressert. Det finnes per i dag ikke ordentlig utstyr for å holde pasienter varme på skadestedet. Eksisterende løsninger er enten for dårlige eller krever kirurgiske inngrep på stedet. Ingen av variantene fungerer godt nok, sier Husby.

 

Studentene fikk råd og støtte fra eksperter på traumekirurgi, leger i Leger uten grenser og fagfolk i Norsk Luftambulanse. Resultatet har vakt oppsikt.

 

– Vi fikk den internasjonale designprisen Red Dot Award for produktet, og det var stas. Det er et viktig kvalitetsstempel. Produktet er svært relevant for alle slags kriser. Ambulanser, luftambulanser, sykehus og militære enheter vil alle kunne ha nytte av produktet, og vi jobber nå med en ny, fungerende prototype samt et internasjonalt patent. Flere aktører har vist sin interesse, sier Husby.

 

Faktaboks: 

 

Vinner – kategorien Design for alle: Kristian Hynne og Andrea Lindberg – “Griff”.

1. plass – Åpen klasse: Martin Solem – “Wooden Profile”

2. plass – Åpen klasse: Taral Jansen, Mikkel Brandt Bugge og Asveig Marie Jellestad – “Tunnelen”.

3. plass – Åpen klasse: Øystein Helle Husby. Per-Johan Sandlund og Linda Natalia Tunheim – “WARM”.

 

Jurykjennelser, bilder og underlag: 

Nyhetssaker og jurykjennelser fra årets utdeling av Unge talenter legges ut her fra kl. 19.15 onsdag 15. april 2015: http://www.doga.no/ut

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.