Doktorgrad om leddgikt

0
117

doktorgrad småDOKTORGRAD: Johannes Cornelis Schrama disputerer fredag 5. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Infected hip and knee arthroplasties in rheumatoid arthritis. A register-based study with focus on risk factors”. Økt infeksjonsrisiko hos leddgiktpasienter.

Leddgiktpasienter blir ofte operert med leddproteser (kunstige ledd). I 2013 ble det i Norge operert 121 leddgiktpasienter med leddprotese i hofte og 143 med protese i kne. Infeksjon etter slike operasjoner er en sjelden, men svært alvorlig komplikasjon med store følger for pasienten og høye kostnader for helsevesenet. Forebygging er derfor viktig. Ved hjelp av data fra Nasjonalt Register for Leddproteser og de nordiske leddproteseregistre (NARA) har vi studert infeksjonsrisikoen for leddproteser i hofter og knær hos leddgiktspasienter. Vi har dessuten sett om det er forskjell i risikoen mellom leddgikt- og slitasjegiktpasienter og om infeksjonsrisikoen har endret seg over tid. Bakteriene som ble funnet ved infeksjon har vi sammenliknet hos leddgikt- og slitasjegiktpasienter.

Johannes Cornelis Schrama
Johannes Cornelis Schrama

Vi fant at leddgiktpasienter hadde en litt økt risiko for proteseinfeksjon sammenliknet med slitasjegiktpasienter. Risikoen var også minimalt økt etter introduksjon av nyere medisiner og behandlingsregimer for leddgikt. Bakteriene som forarsaket infeksjonene var ikke forskjellige i leddgikt- og slitasjegiktpasienter med kunstige hofteledd. Forebygging bør blant annet rette seg mot oppmerksomhet rundt medikasjon ved leddproteseoperasjoner hos pasienter med leddgikt.

Personalia:
Johannes Cornelis Schrama studerte medisin ved Vrije Universiteit i Amsterdam, og arbeider som spesialist i ortopedisk kirurgi på Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt K2 ved det Medisinsk-Odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Bjørg-Tilde Fevang, Geir Hallan og professor Lars Birger Engesæter har vært veiledere.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.