Doktorgrad om munnhulekreft

0
122

Tarig Osman disputerer onsdag 4. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandling om at kreftceller i munnhulekreft viser ulike fingeravtrykk.

Rundt 300.000 mennesker rammes hvert år av munnhulekreft. De viktigste årsakene til munnhulekreft er røyking og alkohol, gjerne i kombinasjon. HPV-virus har i de senere årene også vært påvist i et overraskende stort antall av svulstene. Selv om kirurgene har gjort store fremskritt når det gjelder behandlingsteknikker for munnhulekreft, har man ikke greid å bedre prognosen tilsvarende, og fremdeles er det bare vel 50 prosent av dem som får munnhulekreft som lever 5 år etter at kreftsvulsten ble oppdaget.

Foreløpig finnes det ingen sikre metoder for å diagnostisere hvilke forandringer i munnen som kan utvikle seg videre til kreft, og vi har heller ikke verktøy for å kunne forutse prognosen til den enkelte kreftsvulsten. En mulig årsak til at kreftsvulstene kan være vanskelige å behandle kan være at svulsten inneholder en liten gruppe av kreftceller, såkalte kreftstamceller, som er mer behandlingsresistente og som kan gi opphav til en ny svulst dersom de ikke fjernes fullstendig.

I det aktuelle prosjektet har man studert kreftsvulster fra munnhulekreft og søkt å påvise kreftstamcellene ved hjelp av ulike spesifikke biomarkører som binder seg til kreftstamcellene. Resultatene viste at biomarkørene bandt seg ulikt i de ulike kreftsvulstene, og også innen ulike deler av den enkelte kreftsvulsten.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.